IX ÉPOCA

11.3.07

Informe de Cultura sobre o PXOM. Cultura é do BNG, nonsí Feijoó?

Núñez Feijoó dixo esoutro día que se a Consellería de Ordenación fose do BNG, o PXOM de Vigo xa estaría aprobado. Vese ben que non se preocupa de ler o informe da consellería que pon de volta e media ó PXOM de Vigo esixindo -unha vez máis- unha serie de importantes modificacións. É o malo de facer política de titulares. Acaban lendo só as letras grandes. As declaracións de Anxela Bugallo en Vigo feitas para non incomodar ós seus, nin a Consultora Galega, tiñan truco. Favorable pero hai que modificalo. Vaia retranca!.
Vigoblog inaugura o seu apartado de documentación co informe completo da Consellería de Cultura.(Formato PDF) para que non haxa "despistados" como Núñez Feijoó.

2 comentarios:

Ramón Barrientos dixo...

Menudo escándalo. O informe vinculante da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia recolle e amplía boa parte do xa desfavorable informe á totalidade emitido pola dirección xeral de patrimonio da Xunta en 2005 (con goberno do PP) e do informe dos técnicos municipais de patrimonio histórico sobre o PXOM nese mesmo ano, en represalia do cal, por certo, Porro, Figueroa e Toba, cesaron ao xefe dese departamento municipal.
¿Como é posible que pasados dous anos, Consultora Galega non corrixira o que lle indicaban daquela e non introducise as modificacións SUBSTANCIAIS que agora volve a reclamarlle a Xunta.

¿Cómo é posible que Ánxela Bugallo, para protexer aos seus do BNG de Vigo, diga que é un informe "favorable pero condicionado", cando o seu director xeral de patrimonio cultural indica textualmente que "para
acadar o informe favorable
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, o documento para a
Aprobación Definitiva deberá recoller todas as consideracións relacionadas no Anexo adxunto ao
presente informe, onde se establecen as liñas xerais das omisións e deficiencias atopadas, có obxecto de que se modifique o documento antes da súa aprobación definitiva".
Está meridianamente claro, o informe é desfavorable e só será favorable cando se modifique e, necesariamente sexa de novo informado pola Consellería de Cultura, despois de comprobar que efectivamente as modificacións foron introducidas.
¿Como é posible que, tal e como se indica no informe de política territorial, a Consellería de Cultura do BNG non emitise en prazo o seu preceptivo informe e o fixera "en secreto" moitos meses despois do prazo regulamentario? ¿A quen hai que esixirlle responsabilidades por esa grave englixencia?

Unha lectura rápida do informe, a pouco que un teña curiosidade polo planeamento urbanístico fai evidente, ademais, que as modificacións a que obriga este informe de Cultura son de calado e -se se pretende que o documento do plan teña unha mínima seguridade xurídica e non sexa outravolta tirado abaixo polos tribunais tralas seguras impugnacións de particulares que virán- O PLAN DEBERÁ PASAR, unha vez realizadas TODAS as modificacións contempladas neste documento e no emitido por Política Territorial, POR UNHA NOVA EXPOSICIÓN PÚBLICA.

Que intereses se están defendendo a capa e espada? os intereses xerais, dende logo, non.

vigoblog@blogspot.com dixo...

"Son simples observacións que xa foron incorporadas na documentación que lle trasladamos á Consellería de Política Territorial a semana pasada"
Xabier Rivas, xerente de urbanismo Concello de Vigo.

"O informe emitido en xaneiro deste ano pola Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta sobre o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PGOM) de Vigo é "favorable pero condicionado" a que o Concello corrixa as deficiencias nel sinaladas."
Ánxela Bugallo, conselleira de Cultura

O informe é "desfavorable e contundente" e foi ocultado de forma "deliberada" polo Goberno municipal.
Mauricio Ruiz, concelleiro do PSOE en Vigo

Mágoa que os case oito folios do informe falen por sí mesmos, desmentindo o afirmado por Rivas e Bugallo.

Cando alguén mente en política ¿que debe facer?