IX ÉPOCA

15.3.07

Chegan tempos decisivos

A obstinada política de "vitimismo viguista" do PP local que tantos apoios recolle vai ter o seu acto definitivo coa presentación no pleno do Concello dun PXOM reformado presumiblemente sen cumplir os requisitos expostos na orde de paralización. Á política de conflicto de competencias que veu seguindo a coalición urbanística PP-BNG co apoio técnico-político -tan ben retribuido- de Consultora Galega, parece seguir agora unha manobra donde aparentemente se di que hai cambios donde non os hai. Iso é o que podemos deducir das informacións cruzadas estes últimos dias.
A saúde democrática da cidade esixe un esforzo de transparencia. Para empezar C. Porro debería gastar parte desas inxentes sumas coas que alimenta ós medios locais na publicación dun cadernillo informativo donde explicara que cambios se fan e cales se esixian. Sería unha tranquilidade para os veciños por un doble motivo: xustificaría por unha vez as cantidades invertidas en propaganda e teríamos coñecemento documental do traballo realizado.
En segundo lugar, se é certo que os cambios son da magnitude dos esixidos na orde da Consellería, o concello debería realizar unha nova exposición pública e un novo periodo de alegacións tal e como veñen esixindo diferentes colectivos veciñais. As garantías do proceso co respecto ós dereitos dos veciños xustificarían dabondo o retraso.
En terceiro lugar, dada a proximidade das eleccións locais conviría que tódalas forzas políticas adiaran a aprobación do Plan ata contar cun veredicto das urnas. A campaña debería enfrontar os diversos modelos de cidade e non simplificar a cuestión en acusacións de procedemento. Xa sabemos que C. Porro seguindo a técnica do seu partido, prefire facer ruido botándolle a culpa ó "inimigo exterior" e agachando desta maneira o seu fracaso para gobernar sen maioría.
Non é o caso do BNG. Santiago Domínguez debe demostrar que a renovación no seu partido é algo maís que un relevo de caras. As próximas decisións que tome o seu grupo municipal van demostrar se segue refén dos compromisos de Toba ou de verdade quere abrir un periodo novo loitando , como dí o seu lider Quintana, por un urbanismo libre de sospeitas, sostible e contrario á especulación. Non hai terceiras vias nen pactos de "punto final" que tapen o pasado. A non aprobación no pleno do plan que de seguro presentará Corina, tranquilizaría á proxima lexislatura e permitiría a visualización dunha alternativa de goberno que de outra maneira non é críble.
Chegan tempos decisivos, Santiago. Ti tes a palabra. Non te escondas.

194 comentarios:

Pablo Eifonso dixo...

Item máis, amigo amigo Lorenzo. Santi deberá comprobar se se fixeron todas e cada unha das modificacións ás que obriga a Consellería de Cultura e Deporte, á que pertence e da que cobra aínda o candidato como secretario xeral para o deporte, no seu informe preceptivo e vinculante de xaneiro de 2007. Son moitas e moi variadas, de fondo calado, obrigan a modificar múltiples calificacións e usos do solo, completar substancialmente o catálogo e trasladar tódolos seus elementos á toda á planimetría urbanística, modificar e mesmo suprimir algunhas áreas de planeamento remitido e detallado, incompatibles coa protección do patrimonio, facer unhas novas ordenanzas específicas de protección do patrimonio arqueolóxico, que as que hai-dío a súa colega a Bugallo- non hai por onde collelas, facer tódals fichas do patrimonio etnográfico, indexar de novo todo o catálogo e un longo e -sobre todo- substancial etc., que ao parecer, os seus correlixionarios de Vigo -en aberta "rebelión" cos seus mesmos colegas do BNG de Cultura- semella que non están dispostos a tocar (xa se llo advertiran os informes autonómicos e municipais de hai dous anos, que se pasaron por alí, e agoran tampouco o pensan modificar, que se lles va o negocio ao garete, con tanto patrimonio e rabos de gaitas que hai que modificar, ¡que pesados!).

Tócalle a Santi ou ben posicionarse coa "rebelión cívica" e a insubmisión legal na que está instalado o PP, ou ben acatar as leis e as competencias das institucións democráticas e "obrigar" aos seus a cumprir co que preceptiva e vinculantemente obriga a Xunta de Galicia e outras institucións competentes (Consellería de Política Territorial, Consellería de Cultura, Consellería de Medio Ambiente, Administración sectorial do Estado...).
El saberá o que fai, porque aquí xa non vale iso de propoñer vaselinas variadas de cara á galería: hai que mollarse.

Debe saber -¿saberao?- ademais, que calquera aprobación nas condicións actuais deste Plan, conlevará unha obvia inseguridade xurídica ao non corrixirse cuestións de legalidade que sen dúbida serán alegadas polos recurrentes perante os tribunais... e non queremos máis do mesmo nesta cidade. Haberá que querelarse tamén, se é o caso, contra aqueles que a sabendas de non cumprir coa legalidade vixente, actúen administrativamente en sentido contrario á mesma.

Anónimo dixo...

Y hoy son los notarios de Vigo los que se asoman al faro...Protestan por las pocas hipotecas que se firman en la ciudad y lo que esto está suponiendo para su negocio...
Curioso asunto la construcción en esta ciudad: no hay paro en el sector, el consumo de cementos grises y blancos ha aumentado...
¿Alguien nos puede explicar semejante misterio?
¿No será que los notarios son un eslabón más de la cadena de los defensores del plan que defiende el actual concello y aproin?
Ya hemos visto comentarios de Font, de la señora de los vecinos, etc..
Plan de ataque total...
Los notarios deberían aconsejar a los del concello que hagan las modificaciopnes que se le exigen si quieren que tengamos cuanto antes un plan...

Anónimo dixo...

Y hoy son los notarios de Vigo los que se asoman al faro...Protestan por las pocas hipotecas que se firman en la ciudad y lo que esto está suponiendo para su negocio...
Curioso asunto la construcción en esta ciudad: no hay paro en el sector, el consumo de cementos grises y blancos ha aumentado...
¿Alguien nos puede explicar semejante misterio?
¿No será que los notarios son un eslabón más de la cadena de los defensores del plan que defiende el actual concello y aproin?
Ya hemos visto comentarios de Font, de la señora de los vecinos, etc..
Plan de ataque total...
Los notarios deberían aconsejar a los del concello que hagan las modificaciopnes que se le exigen si quieren que tengamos cuanto antes un plan...

Anónimo dixo...

Deixovos aqui tanto a miña pregunta como a resposta do BNG na súa web oficial en VIGO:

Pregunta: Finca do Conde - BBVA
Como é posible que vos preocupe unha torre que está en mans do BBVA agás que na abstención famosa da Xerencia de Urbanismo tivésedes contemplada xa esta posibilidade para favorecer unha política de vivenda en aluguer en Vigo...? A máis o Informe do Consello Consultivo nin era VINCULANTE nin podía selo ó parecer... sobre todo porque penso que houbo un segundo informe en sentido contrario... ou algo semellante... Por qué non clarexamos entre todos dunha vez este tema antes de que se convirta nunha rémora para as vindeiras eleccións municipais? Espero novas sobre o asunto. Grazas.
Erasmo - 13/03/2007 0:46:38

Resposta do BNG: En primeiro lugar, temos que rexeitar as túas sospeitas. A nós non nos move ningún interese urbanístico, podes estar seguro diso. Actuamos como cremos que debemos actuar en cada momento, sen máis interese que tratando de facer o que é mellor e para elo utilizamos os mecanismos que temos ao noso alcance, que non son outros que os informes que fan técnicos.

A respecto do que dis sobre o informe do Consello Consultivo, simplemente reproducimos o que di no seu último parágrafo: "Que informa desfavorablemente, con carácter vinculante, a proposta de resolución a que o presente expediente se refire, entendendo que non resulta conforme a Dereito o exercicio da potestade de revisión de oficio nos termos propugnados". Non houbo ningún outro informe do Consello Consultivo sobre esta mesmacuestión. Houbo outro sobre as expropiacións de Arquitecto Palacios, que o que facía precisamente era refrendar o anterior no que facía referenza a Finca do Conde. Isto é o que realmente hai.
----------------------------------
Xa non sabe un a cantas anda...???

Anónimo dixo...

O mesmo asunto foi consultado na web do candidato Santi Dominguez e velai a súa resposta no seu Blog:

Pregunta: A Finca do Conde foi algo previsto? Neste enlace podes ver que o tema da Finca do Conde non é unha cousa de veciños particulares senon máis ben unha operación financieira de altura (ING - BBVA - Centro Comercial)…

Pregúntome se a abstención famosa na Xerencia de Urbanismo no seu día tiña algo que ver con favorecer unha política de alugueres económicos na cidade de Vigo?

De calquera xeito penso que este tema deberase clarexar antes das eleccións para saber a cantas andamos todos?

RESPOSTA:
Benquerido Erasmo,
En respostas anterioes aos teus comentarios xa teño amosado cal é a vontade do BNG a respecto da vivenda e iso é o que faremos dende o Goberno da cidade. En canto as túas insinuacións sobre a posición do BNG en canto a Finca do Conde teño que dicir que nós non temos nada que ocultar. Fixemos en cada momento o que considerabamos que era o mellor en base aos informes e resolucións que existían.
Sen máis. Un saúdo, Santi Domínguez
-----------------------------------

Qué vos parece esta posición?

Marcos Andion dixo...

Pero ¿qué creías que te iban a decir, hombre?
Tendrían que empezar por aclararte por qué impidieron el cambio en la Gerencia (Querencia, mejor) de Ubanismo cuyo titular, con toda lógica, correspondía designar al PSOE, como ocurrió con la llegada del BNG al gobierno con P. Castrillo.
Tendrían que explicarte, convincentemente, por qué se opusieron inicialmente a lo de Finca do Conde y luego se pasaron "al bollo" con armas y bagages.
O tendrían, en fin, que explicarte lo que no desean explicar...
En todo caso, su posición no es envidiable.

Anónimo dixo...

Pois vou seguir a pedirlles explicacións e agardo que sexan quen de dar algunha convincente.

Esta é a miña PREGUNTA ó BNG:
Lóxicamente a resposta anterior é totalmente insuficiente para calquera. Deberades explicar convincentemente os motivos do CAMBIO de posición respecto á Finca do Conde se queredes que este asunto non reste votos ó BNG en Vigo. Non vos parece?
Se a unica resposta é que fixechedes o que considerábades mellor e punto final parecerá que estades esquivando os argumentos que vos levaron a cambiar de posición respecto daquel asunto...?

Sinceiramente vos pediría un esforzo para clarexar este punto oscuro antes das eleccións municipais pois do contrario moito me temo que estades a sementar desconfianza entre o electorado potencial do BNG!

En política xa sabedes que non só hai que ser honrado senon tamén hai que parecelo diante da cidadanía.

Penso que é o mínimo que se pode pedir como cidadáns é que se nos dean argumentos e razóns da vosa actuación á fronte das cousas que nos afectan a todos.

Sigo confiando en que podades clarexar este asunto para que todos podan entendelo sen sombras nin sospeitas.

A participación cidadá penso que é algo máis cunha palabra e este é o momento idóneo para demostrarllo á cidadanía: demostrar que o BNG non esconde nada e que pode presentarse limpo para un novo mandato na cidade de Vigo.

Polo ben do voso proxecto deberades facer un esforzo informativo antes de que sexa demasiado tarde.

---
Agardo que esta vez a resposta sexa algo máis convincente.

Pecarei de iluso..?

javier sieiro dixo...

Que Toba y Castrillo, este sin mucha idea, están detrás de todos los problemas urbanísticos es cosa que sabe toda la ciudad. Que ahora con un informe del Consello Consultivo quieran tapar sus responsabilidades, las del BNG, es de poco inteligentes y así no pueden gobernar esta ciudad. Saludos. Javier Sieiro.

Anónimo dixo...

Los ciudadanos queremos que el Bloque nos explique bien ese tema. Ya que presumen de su limpieza que lo demuestren.
Sus actuaciones solamente llevan a la desconfianza
¿También ellos cobraron?

Pablo Eifonso dixo...

Estimado Erasmo. Podes comprobar como menten (ou o que é o mesmo, din unha verdade a medias para eludir a contestación á cuestión que lle planteas), ao dicir que non houbo outro informe consultivo "sobre esta mesma cuestión". Pois aquí se pode consultar o informe dese organismo de 2.12.2002, que demostra sen xénero de dúbidas que, neste crítico momento, o informe en cuestión do Consello Consultivo non era vinculante.
Pero nin nisto nin noutras cuestións sumamente espiñentas para o BNG de Vigo, como a súa relación coa empresa Anónimo Publicidad e os gastos de publicidad institucional durante o goberno de Castrillo, xamais vanche dar respostado.

O harakiri é máis tradición xaponesa cá galega.

Pablo Eifonso dixo...

Para que poidas entender mellor o dictame do Consello Consultivo, este refírese ao "recurso extraordinario de revisión contra o acordo do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo de 19 de xullo de 2001, de resolución de recursos de reposición do proxecto de compensación da unidade de execución III-02, Finca do Conde". Este acordo da XMU de 19.7.2001 dicía textualmente:

Acordo:
O Consello, en uso das atribucións conferidas polo decreto de delegación de competencias da Alcaldía-Presidencia, de data 24.11.00, por maioría, adopta o seguinte acordo:

Primeiro.- Declara-la inadmisión dos recursos de reposición interpostos polas asociacións de “Comerciantes do Calvario” e de “Promotores Inmobiliarios de Vigo, Pontevedra e demais municipios" (APROIN) contra a aprobación definitiva do proxecto de compensación do PEPRI III-02 Finca do Conde, por falta de xustificación da representación invocada polos recorrentes.

Segundo.- Estimar parcialmente os demais recursos interpostos, no que se refire á omisión polo Proxecto de Compensación da Administración do Estado como titular dos aproveitamentos urbanísiticos que lle corresponden polos terreos que foron expropiados para a execución do primeiro cinto da circunvalación de Vigo –tramo avda. Madrid, avda. Castrelos-, e, en consecuencia, anular, polas razóns sinaladas na parte expositiva do presente acordo, a resolución do alcalde-presidente da Xerencia Municipal de Urbanismo de data 10 de xuño de 1999, pola que se aprobou definitivamente o proxecto de compensación do PEPRI III-02 Finca do Conde, retrotraendo as actuacións do expediente ó momento procedimental inmediatamente anterior á constitución da Xunta de Compensación.

Coa seguinte votación:

EN CONTRA: 1 voto PROVI (Sr. Soto Ferreiro)
ABSTENCIÓNS: Ningunha
A FAVOR: 9 votos: 3 PP (Sres. Figueroa Vila, Garrido González e Vázquez Caride), 3 PSdeG-PSOE (Sres. Fernández Álvarez, González Pérez e Sío Lourido) e 3 BNG (Sres. Fernández Fernández, Toba Girón e Pérez Castrillo)

¿Por que cambiou de voto posteriormente o BNG -insisto en que sempre votara para impedir que se consumara o "pelotazo" de Finda do Conde- en base a un dictame do Consello consultivo que, como se pode lér, insisto, non era vinculante?
¿Por que optou´, no decisivo consello da Xerncia de urbanismo de 23.1.2003 pola fórmula «... de acordo co dictame do Consello Consultivo de Galicia» en lugar de utilizar a fórmula que os técnicos avalaban tamén como legal de «... oído o Consello Consultivo de Galicia»?. A aprobación desta última fórmula e, en consecuencia, o rexeito do recurso da Xunta de Compensación Finca do Conde contra o acordo anterior que vin de citar, anulaba o proxecto de compensación, houbera evitado a construcción ilegal do Centro Comercial e a salvagarda dos instereses xerais fronte aos estrictamente lucrativos da multinacional holandesa ING.

Síntoo, para os que queiran seguir este interesante e clarificador (aínda que complicado) debate promovido por Erasmo, léanse os comentarios ao noso post "Finca do Conde, que paguen Corina, Figueroa e Toba", aquí.

Teremos moitas oportunidades para debatir, porque o "pelotazo" de Finca do Conde, e as súas consecuencias políticas, administrativas e mesmo penais, con seguridade vai dar para moito falar e bastante para avergonzarnos do gando que anda por aquí mentres a cidade mira para outro lado.

Saúdos Erasmo e noraboa pola túa paciencia franciscana coas tozudas webs do BNG vigués.

Anónimo dixo...

El Bloque que tanto presume de ser legal que nos aclare bien a los vigueses ese tema. Yo, no sé si será por falta de capacidad, no entiendo nada

Erasmo dixo...

Grazas Pablo tí sí que tes paciencia franciscana... jajaja

E sobre todo unha INFORMACIÓN moi valiosa para clarexar unha posición que ata hoxe eu considerei sempre clara por parte do BNG e polo que estou vendo é máis confusa do que podía imaxinar...?

Ogallá este tema (e outros moitos) non pasen sen pena nin gloria polas votacións municipais nesta cidade NUNCA MÁIS...!

Grazas por estar ahí... eu seguirei pedindo aclaracións durante toda a campaña se fai falla...!

Ata que me convenzan da súa honestidade ou cando menos da súa ineptitude á hora de tomar decisións comprometidas como foi o tema da Finca do Conde...!

chapela dixo...

Apà vohace un corralito.....

Anónimo dixo...

Por que se llevan tan bien ella,el segundo,(mafia pura) y C de B,comiendo en el Corte Ingles.¿Hay intereses urbanisticos de Javier Moll?Pronto lo sabremos,Porque el millon desaparecido lo repartio P.C.Gil yM.Egea.Falta por saber quien metio por registro el proyecto de la Alameda en Urbanismo¿Donde estan los proyectos? ¿Quien hizo el proyecto del chalet de la Canuto Rubia y q

Anónimo dixo...

Caramba, caramba...Qué cosas tan extrañas ocurren en esta ciudad!

Anónimo dixo...

El el país de hoy domingo viene un artículo muy interesante sobre las compatibilidades que tiene que cumplir los alcaldes.
Penas que tendrán si no cumplen la ley las personas dedicadas a la política municipal...
Cuáles son las penas por la información privilegiada, por la no abstención en votaciones de asuntos que le incumben o a algún pariente en 4º grado, etc...
Hay un montón de artículos dentro del Derecho Administrativo, del Código Penal, de la Ley de Administraciones públicas, etc...que afectan a ese tema
¿Se cumple la legalidad? y se incumple ¿la Ley persigue los delitos?
Pienso que hay mucha hipocresía y una manga demasiado ancha para lo que les conviene a algunos...

Anónimo dixo...

Menos mal que tenemos El País que nos informa, con los periódicos de Vigo no nos enterariamos de nada....
Estos días están publicando artículos sobre el ex presidente del celta Horacio...La Guardia Civil imputa delitos ecológicos a Horacio y al alcalde de Tomiño por presuntas ilegalidades en las actuaciones se su empresa desde 2002 al 2005... Cuatro delitos: prevaricación, contra los recursos naturales, el medio ambiente y la ordenación del territorio...
Horacio ocupó un monte (un millón de metros cuadrados) para una plantación de viñedos sin tener ningún permiso. Cambió la fisonomía del paisaje construyendo terrazas, muros y pistas en la ladera de dicho monte, incluso alteró cauces fluviales...En fin, una buena desfeita.
Los vecinos durante años hicieron numerosas denuncias y también asociaciones ecologistas...
¿Y cómo están las cosas? Parece ser que el señor Fernández Feijóo en el fructífero tiempo que tuvo el pp tras perder las elecciones (!!!) aprobó el expediente...
¿A todas esas trapalladas es lo que llaman legalidad? parecen más bien intercambios de favores entre amiguetes...

Anónimo dixo...

Es como lo del ilegal puerto deportivo que construyó Fernández Sousa en A Lagoa...Tiene dos órdenes de demolición!!
El dique se construyó sobre un banco marisquero,incluso las construcciones ilegales tienen servicios que emiten directamente todo al mar sin depurar...
El concello de Vigo pasa del tema y no hace que la ley se cumpla por parte de todos...Por lo de pronto por ese problema no se puede hacer un paseo alrededor de la Guía que podríamos disfrutar los ciudadanos...
Parece ser que algunos pueden permitirse el lujo de actuar sin contar con nadie...
Otro caso que tampoco importa a los periódicos de aquí

Anónimo dixo...

Pues el alcalde de Tomiño es otro para la larga lista...
También Feijóo legalizó un polémico edificio construido por el ex- concejal de urbanismo de ese pueblo...y de nuevo tras perder las elecciones
Mucho "mea culpa" tiene que decir el pp...No se puede sacar adelante un país con todos esos asuntos tan raros que siempre aparecen ligados a sus actuaciones ¿Es eso pensar en todos y hacer país?
Han beneficiado a algunas personas descaradamente y de una manera totalmente caprichosa, fuera de la ley. Eso ya no es posible en el siglo XXI, son actuaciones más propias de otras épocas.
Muchos de los beneficiados así ni siquiera tienen su sede social en Galicia, pagan los impuestos en otras comunidades.

Anónimo dixo...

El anónimo que cuenta los de Corina Y Figueroa comiendo en el corte inglés ¿no podía ser más claro?

Anónimo dixo...

¿Por qué no se anulan todas las concesiones ilegales que hizo el pp tras perder las eleccionas? ¿No tiene responsabilidad por esas actuaciones?

Anónimo dixo...

¿Y qué pasó con las canteras de pizarra que concedieron en el Courel también después de perder las elecciones?
¿No se va a restaurar la protección total de todo aquel territorio por la Xunta actual? ¿Cuándo cerrarán la cantera ilegal de la Campa?
Parece ser que esa empresa Cupa group crece mucho y también en otros paises... ¿no podría respetar esa reserva de O Courel? ¿La Xunta actuará?

Anónimo dixo...

Tanta cantera destroza nuestras montes y nuestros paisajes...Los paises avanzados prefieren comprar esos productos fuera y que sean otros los que sufran las consecuencias, aunque ellos dispongan de reservas.Por algo será...
Es un tema sensible para sopesar muy despacio. Hay que tener muy claro hasta donde se puede llegar en esas concesiones...
Hay cosas que no tienen precio

Anónimo dixo...

Esas concesiones por tantísimos años destrozando nuestro medio ¿no serán pan para hoy y hambre para mañana?

Anónimo dixo...

Y menos mal que ahora la Xunta quiere asegurar que parte del negocio eólico repercuta en Galicia...
Nosotros ponemos los embalses estropeando nuestro ríos, ponemos nuestros paisajes en minas, parques eólicos,etc...pero no siempre nos quedan ganancias...
Hemos tenido siempre economía de subdesarrollo. Otros se llevaban el pastel.
Parece que las cosas empiezan a cambiar ¡menos mal!

Anónimo dixo...

Horacio fue en otros tiempos vicepresidente de la diputación de Pontevedra...

Anónimo dixo...

Menudo pelotazo el de la eólicas...Curiosamente el faro hoy lo cuenta muy clarito...Seguro que es porque están en el medio la mujer e hijos de paco Vázquez...
Menudo careto tienen algunos..
El responsable de Industria en el último gobierno de Fraga repartió centrales hidroeléctricas y parques eólicos..
¿Beneficiarios? Fontenla, su cuñado y la familia de Vázquez...No está mal

Anónimo dixo...

¡quien parte y reparte , se queda con la mejor parte!
Confio en que la Justicia quite esas concesiones a esos aprovechados.
Menudas irregularidades hay en este país. Necesita una revisión total y una buena puesta a punto

Anónimo dixo...

El poder es una tentación muy grande para algunos...No todos somos lo suficientemente honrados a la hora de "disponer" de lo público
la Justicia tiene que ser implacable con los que se han aprovechado de nuestra confianza

Anónimo dixo...

Favorecidos en el reparto eólico, por ahora:
- Mujer e hijos de Francisco Vázquez, ex-alcalde de La Coruña
- Antonio Fontenla, presidente de la patronal gallega
- Luis Castro Valdivia, cuñado del ex-Director de Industria Ramón ordás Badía

Anónimo dixo...

y aún encima el pp no quiere que la Xunta se quede con un 10% de las acciones...dicen que es un sector plenamente liberalizado como el eléctrico...
¿A quién quiere beneficiar siempre el pp?
Dice que lo que quiere la Xunta es ilegal...A mi me parece mucho más ilegal los repartos a los amiguetes que se hicieron cuando ellos estaban en la Xunta. Una auténtica chapuza la política industrial que siguieron...
Es un escándalo. Cada día aparece un nuevo caso.

Anónimo dixo...

A algunos no los libra ni San Pedro...

Anónimo dixo...

Hoy aparece un artículo en el faro en donde se comenta la compra de numerosos edificios religiosos y otros por Karpin...
En la Guardia, el de los Jesuitas, las oblatas en La Coruña, el asilo y Cluny en Vigo además de la residencia de san Francisco y todo el Barrio del Cura... e ainda máis!!
Realmente lo del fútbol da para mucho...pues todo son millonarias inversiones y más millonarias inversiones y poco recoger...
¿Cuál es la fórmula?

Anónimo dixo...

en esta ciudad ha comprado muchísimo más...se está haciendo con Vigo...

Anónimo dixo...

Moito parece, demasiado

Anónimo dixo...

El último informe del Parlamento Europeo presenta el Urbanismo en España como "el expolio de una cultura". Dice entre otras cosas:
El urbanismo que se está padeciendo España es un atentado contra los derechos fundamentales, movido por intereses bastardos de constructores sin escrúpulos aconchabados con alcaldes de poca monta, enfangados unos y otros en la codicia y la avaricia...
Un urbanismo que supone el hormigonamiento de la costa y un descomunal enriquecimiento de una pequeña minoría a costa de la mayoría...
Las víctimas se cuentan por decenas de millares al ver los vecinos de los pueblos que "de repente el tamaño y la población de sus comunidades se multiplica más allá de toda proporción como consecuencia de alcaldes de medio pelo"...

Anónimo dixo...

Los eurodiputados apuntan que la solución al "gravísimo problema" del urbanismo en españa pasa por las autoridades locales y regionales, pese a su manifiesta dejación de responsabilidades...

Anónimo dixo...

Los concellos que quieran subvenciones públicas de la Comunidad autónoma tendrán que rendir cuentas a la Consello de Cuentas...
Más de la tercera parte de los concellos gallegos pasan de dar cuentas a nadie...
¿Así cómo no van a ocurrir las barbaridades que vemos?
Tendría que ser obligatorio, no opcional

Anónimo dixo...

la solución al gravísimo y escandaloso problema del urbanismo depende de todos. Los ciudadanos tenemos que dejar claro a los políticos que nuestro medio no se puede destrozar para el beneficio de un puñado de espabilados. Que no estamos dispuestos a consentirlo!

Anónimo dixo...

Leo que la Xunta pretende ingresar 22 millones de euros anuales con las presas y las eólicas...
Me parece elemental que parte de los enormes beneficios se queden en Galicia ya que los ríos, los montes...son nuestros
¡Qué menos!

Anónimo dixo...

¿Cómo se consiguieron esas concesiones? creo que ha habido muchísimos abusos.
Varias compañías eléctricas consideran que es un "impuesto revolucionario"...A mí me parece más bien que tratan a Galicia como si fuera una colonia tercermundista, que ni nos consideran...
¿Sería posible algo así en las comunidades dónde están sus sedes sociales? Impensable.

Anónimo dixo...

Como se hayan concedido como las últimas que concedió el pp...

Anónimo dixo...

El señor Villar Mir pide 895 millones de euros de indemnización si el AVE pasa por la mina del Sarrabal...
Que recuerde se le ofrecieron otros terrenos cercanos para poder continuar las extracciones de cuarzo y no se ha podido llegar a ningún acuerdo con él... Pero mira por donde, ahora nos enteramos que su concesión remata en el 2008...
¿Qué derechos defiende entonces? ¿por qué pide esa enorme cantidad de euros?

Anónimo dixo...

Galicia ha sido desde hace muchos años una fuente de enriquecimiento para muchos...La consideran una especie de colonia tercermundista de la que se puede extraer y extraer riqueza, destrozar el medio ambiente, etc, sin dar nada a cambio...
¿Cómo se puede intentar retrasar el desarrollo por intereses particulares?

Anónimo dixo...

Lo que está claro es el abandono que hemos sufrido. Ha habido desidia, falta de control y regulación en todos los campos...
A río revuelto, grandísimas ganancias para algunos y atraso para la inmensa mayoría

Anónimo dixo...

Si no es compatible el AVE y la mina, que la cierren.
En todo caso tendría que pagar él por poder continuar explotando nuestro subsuelo

Anónimo dixo...

ese señor tiene que estar muy agradecido a Galicia pues le ha dado mucho de lo que él tiene a cambio de muy poco

Anónimo dixo...

Esas concesiones que se alargan en el tiempo hasta el infinito... ¿no son más bien "regalos"?
¿No tendrían que actualizarse las normas que las regulan?
Después de estar más que amortizadísimas las inversiones ¿no tendrían que revertir a la comunidad obligatoriamente parte de las ganancias ¿quién pone la materia prima? ¿Quién sacrifica sus ríos, sus paisajes? ¿Qué ganancias obtienen?

Anónimo dixo...

Muchas son de los tiempos del franquismo...¡¡ya cayó demasiada agua desde entonces!!.
Si la mayoría de las leyes han cambiado ¿por qué las que regulan esas concesiones no se actualizan también?
Están totalmente trasnochadas

Anónimo dixo...

¿Alguien se imagina que se estropeasen las cataratas de Iguazú por una central hidroeléctrica? pues algo así es lo que ha ocurrido en la desembocadura del río Xallas. El único río europeo, y no sé si del mundo mundial, que desemboca formando una catarata...
Un lugar paradisiaco. Espectacular.
¿Cómo se ha permitido semejante atentado? deberían anular esa central y considerar aquella zona como algo intocable y protegerla al máximo

Anónimo dixo...

Los populares defienden sacar el AVe de la mina...
Y yo me pregunto ¿que pasaría si ellos continuasen en la Xunta? ¿le darían también esos 895 millones de eruros (150.000 millones de las antíguas pesetas!!) que pide el señor Villar Mir?

Anónimo dixo...

Leo en la Voz de Galicia que en 1992 Mario Conde, entonces director de Banesto, vendió Carburos Metálicos. Villar Mir utilizando un crédito de "ese mismo banco" compró la empresa y con ella el 33% de la mina de Serrabal. En 1999 se hizo con el 100% de la mina con la ayuda inestimable del señor Fraga (compañeros ambos en la mesa ministerial de Franco!!...) y con el acompañamiento de numerosas polémicas y pleitos judiciales...
¿Cuánto le costó la mina al señor Villar Mir ? unos 60 millones de pesetas
Ahora exige 895 millones de euros de indemnización por lucro cesante si se mantiene el itinerario que afecta a la mina sabiendo que el plazo de la concesión remata en el 2008...
¿A qué está acostumbrado el señor Villar Mir? ¿Cómo es posible que se atreva a semejantes planteamientos?
¿En qué tiempos piensa que estamos?

Anónimo dixo...

¿Cuánto nos costaría a los ciudadanos el desvío del trazado del Ave?
La Xunta tiene que pensar en el beneficio de la mayoría.
Ya está bien de abusos

Anónimo dixo...

entonces ¿cuánto ha ganado ese señor con esa mina?
Ni siquiera paga los impuestos aquí

Anónimo dixo...

lo que importa es el bien general

Anónimo dixo...

Me parece que a muchos afectados por el ave los expropiaron y santas pascuas. No entiendo tantas pamplinas con ese señor. Si quiere que el trazado sea otro que pague la diferencia ¿por qué tenemos que pagarlo los demás?

Anónimo dixo...

El alcalde de Sanxenxo, ahora candidato del pp a Pontevedra capital, dice que si lo consigue llevará la alcaldía como ahora lleva su empresa...
Pues vamos buenos...Si no está siendo investigado por la fiscalía debería serlo por las numerosas ilegalidades que ha cometido
El pp que no presuma ni culpe a nadie...Qué antes limpie su casa

Anónimo dixo...

Y Matas ganando 70.000 euros se compra un palacete por el que ha pagado 5 millones de euros..
¿de dónde han salido?
Otro para investigar

Anónimo dixo...

hay asuntos que son como el milagro de los panes y los peces. No se entiende de dónde saca la gente tanto. Algún misterio tiene que existir

Anónimo dixo...

Abuso y corrupción por todas las esquinas

Anónimo dixo...

para algunos el poder es como la lámpara de Aladino...frota, frota, rasca, rasca y.. se cubren de riqueza...

Anónimo dixo...

A la sobra de ese árbol algunos se están forrando, que si te doy que si me das...¡¡¡todos contentos!!! y el medio destrozado

Anónimo dixo...

Actuan en la total impunidad. Escandaloso lo que pretenden hacer en Murcia...primero construyen una autopista que no lleva a ninguna parte y luego recalifican 11.000 hectáreas de costa virgen, un parque natural...pretenden un desarrollo urbanístico para albarfar a 60.000 personas...
Un escándalo.
Gentes "apisanadoras" que se saltan la ley para llevar adelante auténticas salvajadas para enriquecer un poco más al puñado de siempre...
El pp murciano se pone de manifiesto con toda su capacidad destuctora...

Anónimo dixo...

necesitamos un alibabá...

Anónimo dixo...

El secretario general del pp gallego, Alfonso Rueda, sale a la palestra en plan rodillo...dice que Touriño no puede hablar de irregularidades urbanísticas...Sin embargo Touriño reivindica ayuntamientos para los ciudadanos y no para especuladores e inmobiliarias...
Me temo que el pp tiene dificil lo de dar lecciones en ese campo...
Los ciudadanos estamos ya hartos de ver como la corrupción, tráfico de influencias y otras malas artes de sus concellos llenan la sección de sucesos urbanísticos en toda España...
Y menos mal que ahora nos enteramos y la presión de los ciudadanos ha impedido alguna barbaridad...Si fuera por ellos tendríamos el país lleno de cemento de arriba abajo. Lo mismo les da los lugares protegidos que las costas vírgenes...todo es bueno para recalificar...
El pp que sea más legal y que crispe menos...Ve la paja en el ojo ajeno y se olvida de los troncos que tiene en el propio...

Anónimo dixo...

El 6 de mayo todos a Santiago a manifestarnos contra el urbanismo salvaje!!!
Rede Litoral Vivo convocará una manifestación de protesta por la degradación del medio y la cementación de Galicia

Anónimo dixo...

El 6 de mayo todos a Santiago a manifestarnos contra el urbanismo salvaje!!!
Rede Litoral Vivo convocará una manifestación de protesta por la degradación del medio y la cementación de Galicia

Anónimo dixo...

Lo de Murcia es alucinante...Son aturronantes!!

Anónimo dixo...

No tienen agua ni para los que son ahora...
¿Cualquier ignorante puede decidir el futuro de una comunidad?
¿Por qué hay que crecer y crecer? ¿Tiene fin la avaricia de algunos?
¿Hacia dónde nos llevan?

Anónimo dixo...

me parece que la última táctica del pp es culpar a los demás de lo que ellos padecen.
Son burdos, se les pesca al momento... que si los demás crispan, mienten, cometen irregularidades urbanísticas...
les sobra caradura y les falta vergüenza

Anónimo dixo...

gran parte del negocio de Murcia está en manos de Cajamurcia, Bancaja y Caja Castilla-La Mancha...
Increible que las cajas de ahorro ahoro esté metidas en todos los fregados turbios...No creo que sea esa la función de las cajas...¿quién las maneja?

Anónimo dixo...

El informe de los eurodiputados sobre el urbanismo español advierte de la codicia del sector de la construcción en España y de sus abusos sobre los derechos de los ciudadanos.
Dice también que los planes urbanísticos no emanan de las necesidades reales del crecimiento poblacional y turístico, sino de su avaricia y codicia.

Anónimo dixo...

Pueblos cuya extensión crece fuera de toda proporción como resultado de las ambiciones de alcaldes atraidos por los cantos de sirena de los constructores...

Anónimo dixo...

las colinas son invadidas por un cáncer de viviendas idénticas, no porque son necesarias, sino porque proveen beneficios al urbanizador y al constructor, al arquitecto y al abogado...

Anónimo dixo...

dentro de esos eurodiputados había también conservadores...
Un asunto, el urbanismo en este país, que escandaliza a propios y a extraños...
¿Hasta cuándo tendremos que soportar semejantes abusos por parte de unos pocos?

Anónimo dixo...

las cajas de ahorros tienen que revertir a la sociedad un importante porcentaje de sus beneficios obtenidos, a través de su obra social..
¿Para qué queremos esos beneficios obtenidos a base de detrozar de esa manera el territorio? ¿Nos compensan del enorme desastre que producen en su obtención? ¿en quién piensan los que deciden esos negocios?
Para la mayoría de los ciudadanos que formamos la sociedad está claras las respuestas

Anónimo dixo...

Pues si ese destroce lo consideran "obra social" mejor que dejen el puesto...Será mejor que se preocupen de los beneficos reales a la sociedad que en la realidad no van por ese camino...

Anónimo dixo...

¿Quién dirije las cajas de ahorro?
va a resultar que son los mismos a los que se refiere ese informe sobre el urbanismo de la comunidad europea...

Anónimo dixo...

siempre los mismos aunque sea con distintos collares

Anónimo dixo...

En el listado Forbes de las personas con mayores fortunas del mundo... ¿cuántos españoles que han destrozado la costa mediterránea encontramos?
¿dónde intentarán invertir ahora sus ganancias para seguir destrozando a lo grande? ¿y más tarde? ¿y después?

Anónimo dixo...

¿Cuál es el origen de esas ingentes fortunas? ¿recuerdan cómo empezaron y gracias quién?

Anónimo dixo...

Todo urbanismo que no busca el bien de la mayoría es ilegal

Anónimo dixo...

Y continuan las noticias sobre alcaldes -promotores...
Ahora es es Salceda de Caselas...Su alcalde, alias Chicho, está siendo investigado por la fiscalía. Ese señor confunde el concello con su casa.. sus intereses privados con los públicos.
Su asesor jurídico está en la nómina municipal y también en la de sus empresas inmobiliarias...A eso se le llama aprovechamiento de recursos...
¿Qué los técnicos municipales aconsejan suspender inmediatamente las obras ilegales que construye la promotora del alcalde? tranquilos el Chicho se encarga de que aumente la velocidad de las mismas...Pretenderá venderlas rapidamente y entonces el problema será de los inquilinos.. .Para algunas cosas son la mar de espabilados. Aprenden pronto.
¿Hasta cuándo tendremos que aguantar semejantes abusos?
¿el PP presentará como candidato a ese señor?
Señor Feijóo: el movimiento se demuestra andando...

Anónimo dixo...

En el registro de la propiedad debería constar si las viviendas tienen o no problemas legales.
Los notarios entre los papeles que exigen para la compra- venta deberían incluir un impreso con datos de ese tipo.
No parece tan dificil y así no podrían pasar la pelota del problema a otros y nadie podría luego quejarse por el engaño...

Anónimo dixo...

Todos los que actuan en la ilegalidad pretenden vender rapidamente para que luego las víctimas hagan fuerza y se eviten las sentencias de derribos, etc...
Los promotores deberían tener que responder de "sus problemas" durante varios años. Veríamos como tratarían de ser más legales por la cuenta que les traería.

Anónimo dixo...

El alcalde de Arnoia también está metido en lios...lo culpan de fraude, malversación de fondos, falsedad documental. ¡¡Y es vicepresidente de la diputación!!
¿A todos esos personajes los veremos en las listas para las municipales?

Anónimo dixo...

Por Ourense también están las cosas calientes...y no solo por la Burgas.
También su alcalde está ligado a la construcción.Mal asunto ese que siempre al final causa daños a los ciudadanos.
Atención ese señor está siendo nombrado en demasiados casos turbios relacionados con la construcción de esa ciudad.
¿Siempre los alcaldes unidos a los problemas del ladrillo?
¿Quien menda en nuestros pueblos?

Anónimo dixo...

En la plaza de San Martiño en Ourense, cuando el actual alcalde era concejal de urbanismo (menudo historial político para un promotor...),permitió la construcción de un edificio que encajona la Catedral...Un auténtico atentado hecho en contra de la ciudadanía que por más que protestó no consiguió nada frente al poder del ladrillo...
Ese edificio está considerado como la mayor aberración urbanística de la ciudad por los especialistas y por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ...
Pero ¿qué nos importa eso a algunos? ande yo caliente...
¿Qué formación tienen los que deciden el futuro de nuestro pueblos y ciudades? ¿Están capacitados? ¿Quién los controla?

Anónimo dixo...

por salud democrática todos esos alcaldes y concejales que aparecen continuamente en la página de sucesos urbanísticos no deben aparecer en las listas para las próximas elecciones.
Los partidos que se pongan de acuerdo y que den ejemplo a la ciudadanía defendiendo ellos en primer lugar LA LEGALIDAD e impidiendo que los ciudadanos veamos a nuestros políticos una y otra vez imputados...

Anónimo dixo...

Política Territorial solicita al juzgado que paralice 41 edificios en obras en Foz...
pero que controle si se paralizan o no que no ocurra lo mismo que en Salceda

Anónimo dixo...

Algunos se quejan de la labor de la Xunta, dicen que en el tiempo que llevan han hecho poco...y les piden acción.
hay trabajo que se ve y otro menos lucido..ordenar el desbarajuste en que se halla Galicia lleva su tiempo...y es fundamental para evitar que los abusos que sufrimos puedan repetirse.
Cuanta más regulación menos posibilidades para los que siempre pretenden aprovecharse

Anónimo dixo...

en una buena política municipal no debería ser tan importante ser de izquierdas o de derechas.
El bien de la mayoría y la legalidad sería suficiente...

Anónimo dixo...

y tanto que llegan tiempos decisivos...sobre todo para el Presidente de la Diputación de Pontevedra, señor Louzán...
Mira por cuanto, ahora nos enteramos que el funcionamiento de la Diputación en PO es una fiel copia de la de Ourense...(No sabemos que ocurrirá en Lugo..)
Allí, en PO, "tenemos" empleados a todos los amigos, parientes y vecinos de Ribadumia cercanos al pp ¡¡40 vecinos de Ribadumia!! 22 de ellos ya con plaza fija ...
Y nosotros sin saberlo ¡vaya por dios! ¿Cómo pudimos ser tan inocentes los ciudadanos que mantenemos dicha institución con nuestros impuestos?
Al igual que en otros lugares de nuestra geografía, en Pontevedra tenemos en la nómina de "nuestra" Diputación a dos hermanos de la mujer de Louzán, a la mujer de uno de ellos, a una prima, al primo que han cazado con droga hace unos días...
El pp siempre defendiendo la familia en todas sus actuaciones...
También hay alcaldes de la zona del Salnés, mujeres de alcaldes, concejales, ex alcaldes, candidatos a alcaldes en otras elecciones, hijos, cuñados, primos y demás parientes de gentes metidas del partido...Endogamia total
¿tenemos diputación o casa de mala reputación?
Y dicen que esperan aumentar el número de votos en la zona...Estaría bueno que aún por encima de alimentar a media comarca no aportasen su voto...
¿Son estos comportamientos legales? ¿Por qué los ciudadanos tenemos que soportar semejantes abusos por parte de nuestros políticos? ¿El señor Fernández Feijóo que tanto presume de legalidad está de acuerdo?

Anónimo dixo...

Ahora se entiende por qué los alcaldes del Salnés se enfadaron tanto por las obras de la vía rápida...Aunque salieran beneficiados ¿cómo podrían reconocerlo cobrando ellos de la diputación?
Se compran los votos y las voluntades

Anónimo dixo...

¿No tiene la Fiscalía un trabajo pendiente?
Es un escándalo como se apropian algunos de nuestras instituciones públicas.

Anónimo dixo...

El señor Louzán si las cosas funcionasen como deberían funcionar, dentro de la legalñidad debería tener que irse de la diputación.
Es una vergüenza como abusa de su puesto. No es competente para llevar el cargo que tiene con responsabilidad

Anónimo dixo...

La Diputación paga sueldos a gentes del pp en América Latina...

Anónimo dixo...

El señor Louzán ¿cree que la diputación es su empresa privada?

Anónimo dixo...

Menuda cara dura

Anónimo dixo...

Que se vaya a la rue. Menudo descaro.
Contrata a su pueblo y a su familia ¿de quién es el dinero de esas nóminas?

Anónimo dixo...

Señor Rajoy ¿está de acuerdo?
se me ocurre una pregunta para el próximo programa de la TV...
¿Está de acuerdo con la abundantísima contratación de amigos, familiares..que existe en las instituciones públicas en manos de su partido?

Anónimo dixo...

Baltar diría: "es que las personas del pp tienen una mejor dotación genética y por eso acceden a más cargos dentro de la Diputación"...
Ya les vale...

Anónimo dixo...

Dudo si esta última frase es de Baltar o de Fraga....
¡Menuda peña!

Anónimo dixo...

Falta solo el derecho de pernada...parece un señor feudal
¿la Diputación es suya?

Anónimo dixo...

Unos y otros utilizan a Galicia como si fuera su finca...
Hasta ahora les ha dado un buenísimo resultado. Confio en que todo se regularice de una vez por todas y ya no sea posible cometer semejantes abusos y si se cometen...que lo paguen!!

Anónimo dixo...

Todo lo que rodea a ese señor es sospechososo...

Anónimo dixo...

Que actuen la fiscalía y el defensor del pueblo!!

Anónimo dixo...

Y el pp no quiere justificar los gastos de Louzán en América Latina....
¡¡¡hummmmmmm....!!!

Anónimo dixo...

el pp atufa a ilegalidad.
Ya está bien, la Ley es para todos.
Con trampas no se va a nimguna parte...Los ciudadanos no somos tontos...

Anónimo dixo...

Solamente falta Al Capone...

Anónimo dixo...

Bolsas de votos "seguros" pagados con el dinero de todos, aquí y en América Latina. No falla
La mejor campaña electoral: "contratar a los votantes"
¿Cómo esto no está recogido en los manuales?

Anónimo dixo...

¿Quién controla las cuentas de la Diputación "de Louzán"?

Anónimo dixo...

en toda Galicia ¿cuántos votos del pp tienen un respaldo económico detrás? ¿A cuántos peperos mantenemos entre todos?

Anónimo dixo...

¿Sabrán que quiere decir la palabra "Democracia"?

Anónimo dixo...

Conviene que el señor Louzán repase la Constitución y se entere de cuáles son sus funciones...

Anónimo dixo...

Louzán en una entrevista:
"Por encima de todo está la ciudadanía. El ciudadano no sólo necesita gestos sino, sobre todo, gestión...
Que el talante está muy bien, pero no sirve si no hay nada detrás"...
¿Qué tiene detrás el señor Louzán?
¿Qué repartos hace de lo público?
¿Eso son gestos o gestiones?
¿Por qué los ciudadanos tenemos que pagar los favores del pp en la Diputación?
¿La Diputación es del pp o es de todos los partidos?
¿Por qué el señor Louzán necesita contratar a tantísimo personal de confianza en una institución pública?
¿Qué tiene que ocultar?
¿Por qué el Tribunal de Cuentas no controla los gastos del señor Louzán?
La Xunta ¿no tiene la obligación de controlar lo que ocurre en estas Diputaciones tan anómalas que tenemos?

Anónimo dixo...

¿Será esa la transparencia de la que presume Corina Porro?
Demasiados personajes públicos muy próximos a ella son totalmente opacos e ¿ilegales?

Anónimo dixo...

Lo que importa es lo que vemos no de lo que presumen.
Es un escándalo como utilizan las Instituciones públicas en su provecho

Anónimo dixo...

Lo que importa es lo que vemos no de lo que presumen.
Es un escándalo como utilizan las Instituciones públicas en su provecho

Anónimo dixo...

pandilla de mafiosos

Anónimo dixo...

¿para qué necesitamos tantas instituciones que gastan parte de su presupuesto en asegurar el sillón de algunos y otra parte en contratos a amigos y familiares?
¿Son instituciones públicas mantenidas con nuestros impuestos o son negocietes privados?

Anónimo dixo...

¿Diputación es igual a partido popular?
El pp no sabe distinguir ambas cosas. Utiliza el dinero público, "de todos", en su beneficio

Anónimo dixo...

parece más bien una di-putación...

Anónimo dixo...

Al igual que Zaplana apoya al eurodiputado De Mera en su acusación sin pruebas en el juicio sobre el 11-M, Fernández Feijóo apoya los contratos "barre pa casa" de la Diputación "de" Louzán...
Dificil lo tiene el pp...Al defender semejantes comportamientos ponen de manifiesto el mundo en que se mueven.
Con trampas no irán a ninguna parte

Anónimo dixo...

Dudo que las políticas de contratación de la Diputación de PO estén supervisadas por los sindicatos...Solamente se puede creer si los sindicatos de la Diputación de Pontevedra son como los de la de Ourense de Baltar...¡¡¡el sindicato del jefe!!!
¿Tres cuñados, dos primos y medio partido popular de su pueblo? ¡No cuela!

Anónimo dixo...

hay asuntos que no tienen defensión posible... Ese tipo de política es caciquil y es la que practica el pp con demasiada frecuencia, como compruebamos todos los días.
Deberían avergonzarse de sus actuaciones en vez de tratar de defenderlas

Anónimo dixo...

Tienen más cara que espalda

Anónimo dixo...

Contratan a familiares y a amiguetes del partido, reparten los trabajos de las instituciones entre las empresas de sus compinches...
¿En qué año estamos?
¿Piensan que somos tontos?
Les falta dignidad y vergüenza

Anónimo dixo...

Todo eso es corrupción...Por conservar u obtener el poder son capaces de las mayores ilegalidades
¿Saben lo que es la Democracia?
¿Saben que esas Instituciones son de todos y están para el beneficio de todos los ciudadanos?

Anónimo dixo...

Asuntos apestosos..

Anónimo dixo...

los ciudadanos del pp que conservan la cordura que se impongan. no van a ningúan lado con la pandilla de extremistas que los dirigen...
¿Dónde está el centro derecha en este país?

Anónimo dixo...

Eso... ¿Dónde está?

Anónimo dixo...

En Bande(Ourense) también van buenos...
El año pasado solamente nació un bebé y curiosamente en enero-febrero de este año han sumado 113 personas al padrón, y... ¡sorpresa!:la mayoría de estos nuevos vecinos está apuntados en el mismo domicilio!!
Misterios de la vida...

Anónimo dixo...

Su alcaldesa viajó a Argentina a primeros de marzo e invitó a comer a todos los orensanos de Buenos Aires...En dicha comida se rifó un viaje de ida y vuelta para dos a España...¿Quién pudo solicitar boleto para tal rifa? pues las personas que firmaron la solicitud de "tramitación" del voto por correo...

¿Será esa la transparencia de la que habla Feijóo?

Anónimo dixo...

Necesitamos un Valedor, un conselleiro maior de Contas y un Fiscal que cumplan bien su cometido y que pongan orden en nuestras Instituciones Públicas...
Parecemos una república bananera. Mucho exigir a los ciudadanos ..y los políticos mafiosos ¿qué?
Los ciudadanos queremos que impere la Ley para todos

Anónimo dixo...

Y ahora llevan a Fraga...¿Está en condiciones de hacer esos viajes?
Utilizan cualquier cosa. Patéticos
Avergüenza pensar como utilizan a los gallegos que viven en Latino América. Compran sus votos.
Comportamientos tercermundistas

Anónimo dixo...

Siete concellos de Ourense engordan su censo a última hora....
Curiosamente aparecen paisanos en los censos que en cuantico se acaban las elecciones se borran...Y eso en pueblos que se están despoblando ya que en ellos hay viejos pero no niños...
Misterios de la política gallega (de la mafiosa tan prolífica ella...)

Anónimo dixo...

Me pregunto que puede decir y hacer Fraga ahora...
No tienen ni respeto a los viejos

Anónimo dixo...

según el pp el cierre de la vía rápida del Salnés ha supuesto un sobrecoste a los usuarios de 10,2 millones de euros...
Para que se fien esos alcaldes aconchabados en la diputación de Louzán...
¿Ven cuál ha sido el resultado de hacer las obras precipitadamente y poner tubos metálicos en vez de hormigón?
Cuando se hacen las cosas mal luego los que pagan son los ciudadanos. Menuda chapuza...
¡¡suerte que tienen que se la están arreglando!! Están de enhorabuena

Anónimo dixo...

No entiendo por qué las elecciones tienen que depender de 500.000 personas que viven fuera de Galicia y a la que algunas de ellas ni siquiera conoce...
¿No sería más lógico que conservasen otros derechos como españoles y para el voto exigir también otros aspectos como años viviendo fuera, etc...?
Es un asunto totalmente absurdo.
También se deberían impedir esos falsos engordes del censo en las fechas previas a las eleciones.
Todo es una enorme mentira y una manipulación que no nos lleva a ningún buen lugar.
Si todos lo sabemos ¿por qué estamos en ese absurdo juego? ¿A qué jugamos?

Anónimo dixo...

Totalmente de acuerdo.
Es un engañaBOBOS. Ya va siendo hora de entrar en el raciocinio

Anónimo dixo...

Esa política solamente nos crea problemas a casi todos y beneficia nada más a los listillos de turno.
Solo acrecienta las corruptelas, nos enteramos a diario de asuntos vergonzosos de nuestros políticos.
Ya es hora de tomárselo en serio y cambiar las normas

Anónimo dixo...

A veces hasta votan los muertos. Demasiado

Anónimo dixo...

Si eres gallego y vives en Zamora no puedes votar y sin embargo los que están paises tan lejanos y que apenas tienen relación sí tienen derecho al voto.
Seguramente es más alta la abstención aquí que allá...A mí nadie me ha invitado a comer ni me ha regalado nada para que le dé el voto...como vemos que ocurre en Buenos Aires y otras ciudades de América Latina.
Me parece que tal y como van las cosas pronto tendremos tiendas de compra-venta de votos.

Anónimo dixo...

¿Qué pensarán esas gentes de nosotros?
Es tirar por el suelo la Democracia.
O se hace bien o no se hace.
Las condiciones actuales de las votaciones dan la risa.

Anónimo dixo...

Ahora que está tan de actualidad...¡también podrían salir los votos en la Bolsa!
Al que más pague...Al mejor postor
¿En qué se diferencia una situación de otra?

Anónimo dixo...

a lo mejor también se pueden hacer opas y todo...

Anónimo dixo...

desde luego por beneficios que no sea...Comprobamos que las empresas que tienen los accionistas "adecuados" (votantes) se están forrando. Todos los repartos caen de su lado. Luego es una buenísima inversión que aporta jugosos dividendos!!

Anónimo dixo...

parece que el faro ahora, a veces, se esfuerza en contarnos cosas de interés...
El presidente Touriño advirtió a los interinos, de la función pública y de la sanidad, que "los criterios para acceder a una plaza de funcionario son los de publicidad, transparencia y méritos para conseguirla"...
"Se acabó lo del dedo y la puerta de atrás"...
Como tiene que ser. Ya iba siendo hora.
Poco a poco se van organizando las cosas. Bien

Anónimo dixo...

El 20% de los votantes de Gondomar no viven en el pueblo...
Votos por correo...Así vamos

Anónimo dixo...

La alcaldesa de A Porqueira (elegida por el psoe y que ahora liderará la lista del pp) dice que elevar el censo es algo normal antes de la elecciones, solamente es una herramienta política más...

Anónimo dixo...

hablando de Gondomar,la juez rechaza que el pp se persone en el caso de supuesta corrupción de Gondomar y también considera legales las escuchas telefónicas realizadas durante el seguimiento del caso..

Anónimo dixo...

¿por qué los problemas de la sanidad pública, tan endémicos ellos, no aparecieron con tanta intensidad cuando gobernaba el pp?
Parece que determinados colectivos solamente hacen bulla cuando está el psoe gobernado.
Ahora con las elecciones próximas todos se acuerdan...posiblemente veamos más huelgas antes...
¿serán armas electorales?

Anónimo dixo...

En la Voz de Galicia está haciendo una encuesta muy interesante.
DEBATE
¿Le parece bien que los alcaldes y altos cargos viajea na América antes de la campaña electoral?
A esta pregunta, el 90% ha contestado que no y el 10% restante, si

Anónimo dixo...

también se pueden hacer comentarios, y hay muchos, algunos de ellos interesantísimos.
Os aconsejo su lectura.

Anónimo dixo...

Pablo desde Tijuana- Méjico, dice:
"A ver ¿e porque non vou poder eu coñecer as plataformas electorais cara as municipais? levo toda a miña vida vivindo en México, e si e verdade que a mayor parte do voto galego en México vai pra dereita, mais iso e no grazas a falta de traballo electoral nas comunidades gallegas americanas, si non que ademais e vital pra o nacionalismo darlle a coñocer os seus ideais a os fillos da emigracion"

Anónimo dixo...

Pepe Cid desde Canadá:
"Yo vivo en Canadá desde hace 40 años. Tengo la ciudadanía canadiense y el derecho a votar pero no me imagino la razón por la que también lo haga en España. O soy ciudadano de aquí, o de ahí, oficialmente solo existe una ciudadanía en este pais, la segunda, es el pais donde naciste, pero no es el oficial, yo no pago impuestos ni contribuyo de ningún modo al Gobierno Español por lo tanto no tengo derecho de voto en España.
Y este ir y venir de los políticos españoles, alrededor del mundo buscando votos ni lo comprendo ni lo veo con buenos ojos. Yo no se de otros paises donde los políticos anden buscando votos por todo el mundo.En españa deben de tener muchos fondos que les permitan hacer esos viajecitos, sin motivo.

Anónimo dixo...

El censo del voto emigrante ha crecido 4 veces más que el de los empadronados en Galicia...
Actualmente, son alrededor de 350.000 y pronto serán 500.000

Anónimo dixo...

Y ya tenemos a Fraga en Buenos Aires, luego irá hasta Uruguay...
Entre otras muchas cosas dice a los de allí:
"Es absolutamente necesario que votemos todos y no nos dejemos engañar, ya que debemos crear una España moderna que no esté pendiente de las pequeñas peleas"...

Anónimo dixo...

¿Cuáles serán esas pequeñas peleas a las que se refiere el señor Fraga?

Anónimo dixo...

de Gondomar, que se sepa, ya han ido tres a hacer campaña electoral en las Américas...
Somos ricos ¿qué importan unas perrillas más o menos?
En lugar de campañas, esa enorme cantidad de dinero que se tira podría emplearse en ayudar a los gallegos de la emigración que tienen problemas económicos
¿No sería más lógico y mejor para todos?
¿No representaría una actuación así a una España más moderna?

Anónimo dixo...

podeis entrar a la Voz de Galicia por google

Anónimo dixo...

pues yo estoy tratando de ir a América hace muchos años pero nunca he podido ir porque hay que gastar muchísimos euros...Es un viaje muy caro para la mayoría. Le pasa lo mismo a los que quieren venir a España desde allí

Anónimo dixo...

tiran el dinero de todos

Anónimo dixo...

¿de dónde sale el dinero de los partidos políticos?
Deberían ponerse de acuerdo todos y acabar con esa sangría absurda.
No tiene sentido ninguno

Anónimo dixo...

Un entretenimiento para cuando esteis aburridos: ver el telediario de antena 3...
Es increible las cosas que cuentan con la que cae...
La mayoría de las noticias son sucesos, de todo tipo. Y si aparecen imágenes chocantes, mejor.
¿Noticias de la actualidad? las mínimas y pasadas por mil tamices...De vez en cuando aparece algún prócer del pp quejándose del trato que tienen por parte del gobierno, ataque a la democracia (con minúscula, ya veis..), a la libertad, mentiras sobre ellos, etc, pero de lo que ocurre en realidad...¡¡rien de rien!!
Hoy que recuerde: atraco a un banco (escenas y entrevistas a las víctimas). No sé si fueron dos, ahora dudo...Suicidio de uno que había asesinado a su mujer, luego pasaron a los laboratorios de criminalística (escenas variadas: desenterramiento de un cadaver encontrado en unas ruinas, investigación en laboratorio enseñando cráneos con tiros, huesos con marcas de cuchillos, etc...),juicio a la madre de una niña que falleció en un incendio (se supone que ella la mató), pérdida de una niña en un centro comercial, el padre se queja que la policía a pesar de encontrarla no lo hubieran avisado, 19 muertes en accidentes este fin de semana (escenas), luego pasó a Barcelona a un curso para jóvenes de la guardia urbana. Escenas crudas de accidentes, testimonios desgarradores de víctimas, en silla de ruedas, con pérdida de hijo...¡Alerta! cinco modelos de vitrocerámica que están defectuosos pueden producir accidentes...
No recuerdo más, pero de verdad que es algo asombroso...igual que "El Caso" en sus mejores tiempos!!
¿Qué imagen del país pueden sacar las personas que ven eso? pues que todo va fatal:asesinatos, robos...¡todo desgracias!.
De eso se trata...
Lástima que sea una televisión privada...Es como para denunciarla también a la Comunidad Europea como han hecho los de la pública Telemadrid...
A los trabajadores de antena 3, mis condolencias...
¡¡Lo que hay que aguantar para llevarse los garbanzos al buche!!
País...

Anónimo dixo...

Una historia real:
Se desarrolla alrededor del año 1946 hasta los 50 (más o menos) en un pueblo campesino del sur de Ourense situado a las orillas del río Limia.
Sus habitantes vivían de lo que obtenían en sus fértiles tierras situadas en ese valle (patatas, maíz, huerta...) y también tenían algunos animales (gallinas, vacas, cerdo, ovejas..)
Tenía ese pueblo 3 fuentes termales de un enorme caudal y también los restos de una ciudad romana (Xquequernis o algo parecido).
De pronto se decidió que en ese lugar se construiría para Fenosa un embalse, el de As Conchas. Trasladaron la iglesia y el cementerio más arriba y expropiaron las tierras y las casas a los vecinos

Anónimo dixo...

Los habitantes de ese pueblo no
querían aceptar el dinero que les daban por sus propiedades pues lo consideraban muy poco. Algunos ni siquiera podrían comprar terrenos un poco más arriba ya que los propietarios habían subido mucho sus precios aprovechándose de la ocasión...
Ni siquiera podían reunirse entre ellos, en aquellos tiempos eso estaba prohibido y la guardia civil podría detenerlos.
Había en ese pueblo una tienda en donde se vendía de todo y su dueño, que era el que tenía más mundo por sus compras en la ciudad, decidió informarse bien en Ourense. Y estando en esa ciudad para las gestiones, apareció muerto en la pensión. No hubo autopsia y por lo tanto nunca se supo cual había sido la causa de su muerte pero los paisanos de Baños de Bande cogieron un miedo tremendo y nunca más volvieron a hablar de ese tema. Tenían terror.

Anónimo dixo...

Cuando se innauguró el embalse fueron muchas autoridades, entre ellas Franco.
Los del pueblo aseguran que él tenía parte en el negocio...

Anónimo dixo...

Fenosa, ya no es gallega. Tiene su sede social en Madrid. Allí paga sus impuestos

Anónimo dixo...

Ahora, me cuenta, quieren explotar las aguas termales. Un balneario o un hotel...
Si es así ¿quién tendrá los derechos sobre esas aguas? ¿no se expropió solamente para el embalse?
Los descendientes de los antíguos propietarios quieren que se lo devuelvan a los del pueblo.

Anónimo dixo...

De aquellos polvos vienen estos lodos...

Anónimo dixo...

En verano, al bajar el nivel del pantano, salen a la luz los restos de la ciudad romana y las fuentes termales. Allí se bañan los que vuelven a su pueblo en las vacaciones y también los paisanos de los alrededores.
Dicen que esas aguas son muy buenas para la piel...

Anónimo dixo...

Esto que cuento no es remover el pasado. Es simplemente la verdad.
Las materias primas de Galicia no pueden ser explotadas sin que nos quede beneficio a los gallegos.
Es una injusticia y una barbaridad

Marcos Andion dixo...

La "ciudad romana" de la que hablas es, en realidad, lo que queda de un campamento militar, probablemente perteneciente a la Legio VII Gemina, que se llama Aquis Querquennis.
En la carretera que desde Celanova va hacia Bande, unos kilómetros más allá, en una recta después de una curva a derechas, se encuentra el pequeño pueblo de Porto Quintela. Allí, según circulamos hacia el embalse de As Conchas, a la izquierda, hay una poco visible señal que nos indica el camino al final del cual se encuentra el aula de interpretación y los restos del campamento romano al borde del embalse.
Si las augas del río Limia no van muy altas puede recorrerse parte del yacimiento arqueológico. Además del campamento romano hay allí una mansión y estación balnearia que mantuvo la actividad hasta la Edad Media. El campamento romano estuvo activo entre los años 75 A.C. y el 30 D.C.
El nombre del lugar se debe a que allí moraba la tribu de los Querquennos, cuando Decimo Junio Bruto llegó, en el año 138 A.C., hasta el río que sus legionarios creyeron que era el mítico río Letes o Letheo, el río del olvido. Según la tradición, ese río borraba la memoria de la vida anterior de quien lo cruzase, por lo que las legiones de Décimo Bruto se negaron a hacerlo. Cuenta la leyenda que Décimo lo cruzó y, para desmentir lo que creían sus legionarios, fue llamándolos por su nombre, uno a uno. Así pudo continuar la misión en busca de las islas Casitérides que llevó a esa expedición desde la Lusitania romana.

Anónimo dixo...

Ahora dudo si lo que me dijo que afloraba en verano eran los restos de su antíguo pueblo o las dos cosas. Se lo preguntaré.

Anónimo dixo...

Los romanos no eran tontos... elegían los mejores sitios para sus pueblos. Aquel lugar es precioso. Merece la pena conocerlo. Muy cerca está el concello de Entrimo, el Xurés con el río caldo y un poco más allá, ya en Portugal, el Xerés. Fantástico todo

Anónimo dixo...

Adivinos los romanos... Realmente el río Limia fue "el río del olvido" para los habitantes de Baños de Bande

Anónimo dixo...

Confio en que los manejan ahora nuestras materias primas no intenten el mismo olvido para Galicia...y que la Xunta lo impida por encima de todo

Anónimo dixo...

De los beneficios que produce ese pantano de As Conchas ¿qué queda para Galica?
¿No deberían revisarse esas concesiones tan abusivas y tan trasnochadas?
¿Cuántos se han enriquecido con el sacrificio de esas gentes?
¿No está ya más que amortizadísima la inversión? Ahora son todo ganancias...

Anónimo dixo...

mas que concesiones parecen regalos

Anónimo dixo...

me cuentan que lo que queda al aire en el verano son los restos romanos, los del pueblo y las fuentes termales.
Otra aclaración: las inversiones en solares de Ourense no es correcta. Ellos se quedaron siempre en el nuevo pueblo, no empezaron de nuevo la vida en ningún lado. Allí murieron.
Esta historia me la contó una persona que conoce a la protagonista, de ahí esas inexactitudes. Perdón.
Las personas de ese pueblo siempre hablan de estos asuntos con reparo...el miedo que tuvieron sus mayores fue pasando de alguna manera de generación en generación.Tampoco está claro lo de la autopsia. Al morir ese hombre en Ourense, la gente tuvo miedo, sin más.

Anónimo dixo...

Seguro que hay mil historias de ese tipo. Lo de no tener luz eléctrica los que vivían al lado de los pantanos era lo que se consideraba "normal" (por frecuente!!)

Anónimo dixo...

pues algo parecido pretenden que ocurra ahora con la energía eólica...¿Qué beneficios obtiene Galicia? NADA. Todos los beneficios son para esos suertudos que obtuvieron esas concesiones...
Y son muchos euros...Millones de euros... Es un escándalo y algo indefendible. Se vea por donde se vea.
Esas concesiones tienen que ser revisadas y, como en casi todo lo demás, crear unas leyes que regulen todo ese tinglado...
Para que no tengamos que sufrir lo mismo que en Baños de Bande...NUNCA MÁS

Anónimo dixo...

a mi la cesión de solamente el 10% me parece poco y pienso que esas empresas que tienen esas ganancias tan enormes a partir de nuestras materias primas deberían pagar aquí la parte correpondiente de sus impuestos.
Galicia desde siempre produciendo grandísimos ingresos al país con sus materias primas,sus emigrantes en otros tiempos...
¿Alguna vez nos beneficiamos nosotros de algo? ¿Dónde fue esa riqueza?

Anónimo dixo...

me cuentan que la concesión de la central hidroeléctrica de la desembocadura del río Xallas es a perpetuidad.
Son increibles las cosas que se han hecho en este país. Menudos abusos.
escandaloso

Anónimo dixo...

Pues que cambien esas reglamentaciones tan absurdas.
También antes no se podía comer carne los viernes, no había elecciones, no había televisión, no existía el divorcio...y tantísimas cosas más
Si todo ha cambiado... ¿por qué no se renuevan también esos contratos?

Anónimo dixo...

desde luego tal como están no son concesiones, son regalos... y lo público no se puede ragalar a nadie. Eso sería una ilegalidad
¿A alguién entendido en leyes le interesaría investigar en esa línea?

Anónimo dixo...

A río revuelto, ganancia de pescadores...

Anónimo dixo...

Esos embalses han pasado de mano en mano...y en esos cambios algunos han ganado ingentes cantidades de dinero ¿le ha tocado algo de eso a Galicia que pone parte del negocio?
Ahora incluso están en bolsa...acciones...opas...entran de otros paises..
Para todos hay negocio menos para Galicia y los gallegos..
¿No hay que matizar algo esas concesiones?

Anónimo dixo...

La central de la desembocadura del Xallas es de Villar Mir el de la mina de cuarzo del Serrabal, la del ave...
¿Estais seguros que es a perpetuidad la concesión? Qué escándalo. Menudos abusos cometieron los que gobernaban el país entonces

Anónimo dixo...

es como lo de los agricultores, ganaderos y subcontratas de la construcción...
Se forran los intermediarios.
Ya es hora de que las cosas cambien

Anónimo dixo...

lo único que nos queda... pagar las facturas de la luz...