IX ÉPOCA

30.3.08

Parte médico do paciente: PXOM Vigo (Remitido)

Remitido á redacción de Vigoblog por Alternativa Veciñal:

SR. CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE, DA XUNTA DE GALICIA.

PARTE MÉDICO DO PACIENTE: PXOM VIGO

O PACIENTE AGONIZA, PERO A SÚA EVOLUCIÓN SOMETERASE A TODOS OS CONTROIS MÉDICOS PARA GARANTIR QUE SE MORRE SEN MAIORES PROBLEMAS.

Asdo. O Doutor, Pachi Vázquez (Conselleiro Medio Ambiente)

A AVALIACIÓN DEVALÚASE

A avaliación ambiental estratéxica (AAE) é máis que realizar controis; é aplicar os principios de sostenibilidade. A avaliación ha de ser estratéxica: ha de realizarse ao principio (principio de precaución e principio de prevención) e ha de ser global (antes que avaliar os plans parciais). Ademais hase de realizar con transparencia e coa participación cidadá e incorporando os informes sectoriais. Non se pode recoñecer que a destrución (do rural) -ou unha guerra- non está xustificada e logo proclamar que se fará con todas as garantías ambientais (ou respectando os dereitos humanos).

O Doutor Pachi di aos xornalistas que ao paciente váiselle a garantir un correcto seguimento e control. Pero o Doutor Pachi comete unha fatal e imperdoable neglixencia médica ao realizar o diagnóstico do PXOM de Vigo: "Non hai deficiencias de tipo sustantivo; non haberá que corrixir nada". A verdade é que o paciente está en estado crítico e debe ser intervido con urxencia. A arrogancia e ignorancia levan a actuar irresponsablemente e con lixereza. E o Doutor Pachi -e o seu equipo- comete un erro médico. E aínda atrévese a dicir que co seu tratamento o paciente "vai cumprir".

Ningún comentario: