IX ÉPOCA

26.4.07

Por sus medios les conocereis....

"Santi Dominguez aposta pola sustentabilidade, a humanización, o transporte público, ..."
Extraido de "A nosa aposta" Autor: Santiago Domínguez.


O globo de Santi Domínguez consume 40 kilos de propano cada hora o que supón unha emisión de 120 kg de dióxido de carbono. As carpas son alimentadas por compresores de aire que tamén aumentan a emisión de dióxido de carbono.

Quioto, quecemento global, efecto invernadoiro, ......

10 comentarios:

Anónimo dixo...

En eso de decir una cosa y hacer otra son expertos, sólo hay que ver el PXOM, hijo "no nato" del BNG adoptado con euforia por PP y Soto.

Anónimo dixo...

Amiguiño " o fín xustifica os medios", onde o hay nótase. Estratexias moi "creativas" do mesmo o que lle mercou o BNG o soto da rúa Marqués de Alcedo, do mesmo que se fixo rico mentras estivo o "Ayatolá Castrillo" o fronte do Cortello, do mesmo que luce Jaguar e chalé no Castro. ¿Kioto? Kitapalá...
NIKITO NIPONGO ( xa postos...)

MW dixo...

Creo que deberíase facer un chamamento ó voto en Bramco..a única maneira de demostrar que no nimos seguir pasando polo aro... a través de internet é doado...

Pablo Eifonso dixo...

O "creativo" do que cripticamente fala o noso amigo "anónimo" no comentario anterior é a empresa Anónimo Publicidad, a axencia de idem (moi vinculada ao Faro) que durante o mandato de Castrillo foi millonaria e reiteradamente "contratada" pola alcaldía, a base de procedementos irregulares (contratos de menor contía con fraccionamento de contrato e recoñecementos -millonarios- de crédito).
O pésimo local que ocupaba en Marqués de Alcedo foi mercado polo BNG no derradeiro ano (coido) da alcaldía de Castrillo e consérvase ata o de agora. A axencia instalouse nun gran chalet no Castro no que loce en fachada un gran cartel que reza "Faro de Vigo". Casualidades da vida ¿non si?. Esta axencia "amiga" é a que leva a campaña eleitoral de Santi... será polo "coñecemento" previo?

Amigo Lorenzo, o igloo de Santi, como ben dis, está permanentemente acompañado dun equipo autónomo a base de gasoil, que ademais de contaminar, produce un molesto e constante ruido. ¿Que coño pasa coa teima do BNG e as carpas? Para min que todo é polo chivo escapatorio, ou así.
Que crus!!

Anónimo dixo...

la reivindicación de la política es necesaria frente a los intoxicados que desean liquidar las reglas y los espacios públicos para tener las manos libres para desempeñar mal su trabajo.
Contra la corrupción no se actúa apostando por la abstención, sino acudiendo a votar en forma masiva, y escogiendo la papeleta con mucho cuidado y atención...

Luis García Moreno

Anónimo dixo...

Hay que ir votar.
Otros no lo harán en blanco...

Marcos Andion dixo...

Naturalmente que siempre es higiénico ir a votar. Pero no estaría de más que, en alguna ocasión, junto al voto (o a la abstención) pudiera hacerse llegar a los candidatos el descontento (si existe) de los electores por las listas que se le presentan.
En esa intención, la abstención tiene también un sentido positivo, ya que puede interpretarse como "desencanto" o disconformidad con las opciones que se ofrecen al electorado.
En todo caso, reconozco que no es nada fácil hacer comprender a quienes nos piden el voto que las afinidades políticas han de ser alimentadas con propuestas de personas y actitudes que puedan "interesar" al electorado.
Y, la verdad, es que siguen ofreciéndonos "más de lo mismo", mientras insisten en reducirnos a meros participantes, cada cuatro años, en una ceremonia que, a toro pasado, se parece excesivamente a lo ya conocido.
No sé; realmente, no sé qué habría que hacer para conseguir que, sin excusas, los ciudadanos nos sintamos dignamente representados en los gobiernos de las ciudades. De momento, la confección de las listas responde más a las relaciones de poder en el seno de los partidos que a una adecuada respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
Y así están las cosas.

Marcos Andion dixo...

Se me ocurre, al hilo de lo dicho, que una forma de expresarles nuestro desacuerdo con las listas que han confeccionado sería la de ir a votar masivamente, pero otorgando nuestra papeleta a cualquiera de las listas minoritarias (las hay para todos los gustos). Dado que las ya conocidas en su acción de gobierno y/u oposición, parece que no convencen, las otras por lo menos nos ofrecen la otra cara del aforismo de que "mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer". En este caso creo que habría que decir que, probablemente, "lo bueno por conocer" podría resultar mucho mejor que lo ya conocido.
Desde luego, para mí, los "conocidos" de las candidaturas de PSOE, BNG, PP y PG (Soto), no me parecen presentables, aunque se lo parezcan a ellos (que ni eso, creo).
Ya puestos, me imagino una corporación municipal en la que los de siempre tengan menos porcentaje y se les "cuelen" otras opciones que no han tenido aún la oportunidad de demostrarnos lo que pueden aportar. Sería mucho más entretenido.
En todo caso, quede clara mi convicción de que el bipartidismo o el tripartidismo sólo sirven para facilitar que entre ellos nos la den con queso.
En fin: ¡yo qué sé!

Anónimo dixo...

por su posto que votar en blanco é ir a votar..no significa abstención, significa que non se está de acordo con ningunha das opción presentadas...o voto en branco podería gañar unhas eleccións,o que significaría que a reivindicación estaría representada, facendo nulo ese comicio, o que daría que pensar ós partidos...

botade unha ollada...

http://www.votoenblanco.com/

Pablo Eifonso dixo...

O exercicio democrático do voto está fortemente condicionado neste momento. En primeiro lugar pola falta de formalidades democráticas que garantan a igoaldade entre as candidaturas que se presentan (lei d´hont). En segundo lugar, por non existir listas abertas, o que produce unma minoración da capacidade de control dos cidadáns sobre os elixidos, deixando en mans dos partidos exclusivamente a elección dos compoñentes da súa lista. En terceiro lugar, a desigoaldade no acceso das distintas candidaturas aos medios de comunicación, baseada en tempos proporcionais relacionados coa representación acadada nas últimas eleccións. En cuarto, a non regulación democrática das campalas electorais, transformadas nunha mera acción de marketing, de dilapidación de medios (e o que é pior, medios públicos utilizados con fins privados) e de ausencia de garantías de cumprimento dos programas electorais. En quinto, a ausencia de mecanismos de control e supervisión efectiva dos gastos e xeitos de financiamento dos grandes partidos.
Sen embargo, este é o sistema eleitoral (dende o meu punto de vista, como digo, con carencias democráticas esenciais que sesgan o o proceso dende o mesmo momento da "intención" de presentarse) que agora mesmo temos e co que xogamos para estas vindeiras eleccións municipais. Nesta situación a capacidade real do instrumento electoral para modificar as cousas é extremadamente limitada, pois aos didadáns se nos sitúa perante a texitura de elixir entre opcións moi parecidas, de escasa credibilidade democrática e sospeitosa historia recente. O arco político fóra das candidaturas maioritarias en Vigo, peca, tocante á súa composición, de parecidas eivas cós maioritarios. Candidatos de escasa ou nula capacidade e experiencia política, listas sen apoio político ningún detrais, programas políticos tan pobres ou máis cos coñecidos. Querido Marcos, pódoche asegurar que o que nos ofrecen esas outras candidaturas é máis do mesmo, só fai falta coñecer un pouco quen son e para que se presentan.

Xa que o instrumento electoiral é tan pouco útil para unha real transformación da política local, para min, só existe un aspecto residual con capacidade minimamente transformadora (ou que poda xerar algún "conflicto" que xere algo de conciencia social): utilizar o voto para botar ao gobernante actual que teña demostrado a súa ineptitude ou o seu aproveitamento privativo da cousa pública. Si, o famoso voto útil. E o que está claro é que, nestas eleccións só hai unha posibilidade de que o PP teña a maioría absoluta e de que C.Porro continúe poñendo flores, o seu gabinete aproveitándose económicamente da sitaución e o partido "tomando" o Concello e as súas concesionarias: que os votantes de esquerda, fartos da actuación dos seus potenciais elexibles, se absteñan.
Por isto, eu votarei útil, co narís tapado, gomitarei á saída do colexio eleitoral pero terei, despois do reconto, alomenos uns minutos de sensación de ter servido para algo o meu voto: para dicirlle ao que goberna para si mesmo, que nós, os votantes de esquerdas, somos os que os poñemos e os retiramos do choio cando queremos, agora e dentro de catro anos. Vigo é unha cidade de esquerdas e somos nós os que decidimos as maiorías absolutas. Penso que nonos queda máis remedio que actuar.

Pouco consolo, pero algo é sempre mellor que nada....
E sobre todo, no resto dos catro anos que quedan -e esta si que é a única cousa que ten visos de poder facer mudaar a realidade- activarse social, cívica e politicamente, para subir a conciencia social e impedir o uso lucrativo dos nosos votos... e pelexar cada día por mellorar a calidade de vida da nosa cidade.