IX ÉPOCA

19.11.09

As obras do Casco Vello incumpren o PEPRI

Trabuca as súas críticas o PP sobre as obras do Casco Vello. O problema non é se desaparecen pedras ou non, ou se o granito o cór é gris alba en lugar do tradicional rústico (que si o é, pero só é achacable á zafiedade e falta de profesionalidade dos redactores dos proxectos). O grave e irregular é que se teñen saltado por completo o que dispón, no que respecta ás actuacións en espazo público, o PEPRI (Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Vello). Un planeamento aprobado definitivamente no ano 2006 despois de varios anos de tramitación, redactado por encargo do goberno municipal presidido por Pérez Castrillo a Consultora Galega, empresa con grandes afinidades co BNG (Daniel Pino, o seu director pasou a ser o Director xeral do IGVS co bipartito) e que xestiona tamén a Oficina de Rehabilitación municipal.
O desprezo pola normativa, polas prioridades e directrices marcadas polo PEPRI para o espazo público do barrio histórico é escandaloso. O PEPRI define, cun alto grao de concreción plasmado en planos xerais e específicos para cada zona, as actuacións que deben executarse bos seguinte oito anos e a estimación do custo de execución. Non embargantes, o bi-gobenro BNG, reinventa o PEPRI ao seu antoxo, con proxectos elaborados en dous meses, pasando olimpicamente do que estaba obrigado a cumprir e, para máis inri, executando con nulo criterio arquitectónico, dirección técnica inaxeitada e mala realización final.
Para mostra do que dicimos e xa dixemos, algúns exemplos nas obras que se están a executar no barrio histórico de Vigo con cargo ao millonario Fondo Estatal de Invesrsión Local:

- Execútanse obras non previstas no plan de de actuacións no Espazo Público do PEPRI (isto é, que o equipo redactor consideraba non necesarias a medio prazo) como : Praza da Princesa, Rúa San Bernardo e Xoanelo, A Pedra, Rúa Ferrería, Rúa Ballesta, rúa Poboadores (tramo dende o Paseo de Alfonso ata rúa San Francisco), Rúa Joaquín Yáñez, Paseo de Alfonso (cunha actuación que nada ten que ver coa comedida proposta no PEPRI)... son espazos que non precisaban ningunha actuación por estaren en boas condicións e, a maioría deles, recentemente rehabilitados.
- Non embargantes, non se actúa sobre espazos considerados prioritarios no PEPRI: Rúas Sta. Marta e Llorente, Miradoiro de Poboadores, Rúas Falperra e Cahamuíña, Rúa e Xardins de Celso emilio Ferreiro, Travesías entre a Praza do Rei e Rúa Santiago, Contorno non urbanizado do Convento de San Francisco, Praza do Rei e Contorno...
- Altéranse, pavimentos que o PEPRI considera protexidos: desaparición da chapacuña de Ferrería, dos lastros de Poboadores e de Abeleira Menéndez... substituíndoos por lousas de granito regulares. Ignóranse así os "criterios regularizadores" recollidos no Proxecto de normalización de elementos do espazo urbano do Casco Vello", tal e como se indica na páxina 79 da normativa urbanística do PEPRI.
- Desprézanse as indicacións referidas ao deseño de pavimentos, tanto no referido á colocación dos rexistros (tapas) -absolutamente caótica- como na execución das rúas peonís ao non diferenciar as zonas de maior resgardo para os peóns co trazado do pavimento, producindo un continuo formal en toda a calzada que vén morrer directamente nas fachadas da edificación;
- Altéranse gravemente espazos catalogados, como a praza da Princesa, desprezando as valoracións contidas na ficha de protección do PEPRI, que literalmente di: "O proxecto de Franco Rabuñal, Pintos Santiago e Toucedo Rodríguez (inscrito no programa Urban), constitúe unha das máis acertadas actuacións recentes. A devandita intervención unificou e ordenou a disposición do mobiliario urbano, así como propuxo a renovación do enlousado de granito e a plantación de arborado de desenvovemento vertical arrodeando a fonte. É salientable o uso do báculo tipo lanterna, o banco empregado (cun bo sistema de fixación) ou o deseño da marquesiña, xa que constitúen reeleboracións de elementos hoxe tradicionais nunha lingoaxe contemporánea que permiten unha inserción harmoniosa sen provocar confusión na lectura histórica do conxunto e das intervencións realizadas. Para finalizar sinalar o esforzo realizado na ocultación das tapas de reistro baixo o enlousado de perpiaño".
Compárese isto coa actuación que se executa nesta zona con cargo ao Plan E: eliminación da marquesiña, confusión entre calzada e beirarrúa, eliminación dos bancos existentes, cambio das luminarias lanterna por novos báculos de dubidoso gusto, recolocación das tapas de rexistro en superficie...

Estamos diante dun considerable fraude e malgasto de fondos públicos. ¿Que puido ocurrir para que as directrices, prioridades, planos, catálogos e normas aprobadas en 2006, elaboradas por un equipo especializado durante case cinco anos, tras os correspondentes e caros estudos técnicos e reflexións urbanísticas e socioeconómicos, se cambiasen por proxectos elaborados precipitadamente en menos de 2 meses para aproveitar os fondos estatais do Plan E?
¿Por que razón o bi-goberno BNG ignora, despreza e se salta as normas de obrigado cumprimento do PEPRI? ¿Por que levanta rúas e prazas recentemente rehabilitadas e que non constan en ningún dos programas de prioridades a oito anos previstos no PEPRI e, sen embargo, deixa de executar outras que o Plan considera necesarias?

Non sei se eles o saben: nós sí.

9 comentarios:

Anónimo dixo...

Aquellos que conozcan el urbanismo saben que la profesionalidad de Consultora Galega está fuera de toda duda, sobre todo en lo que respecta a las actuaciones en los cascos históricos. Existen varias referencias de esta consultora urbanística que dejan muy claro su nivel profesional. El documento que articula la intervención en el casco vello de Vigo es un buen trabajo y es clave para conservar nuestro patrimonio arquitectónico.
¿Cuál es el problema entonces? El problema es cuando una persona NO CAPACITADA está al frente, en la toma de decisiones. Lo que están haciendo con las llamadas remodelaciones, humanizaciones, rehabilitaciones, es una autentica barbaridad. Claro que están mejor que antes, más limpias, puro maquillaje. Esto no se hace en ningún lugar del mundo. El calificativo más suave, de lo que están haciendo, es el de HORTERA. Cualquiera que viaje un poco por Alemania, Francia, u otro país medianamente desarrollado puede comprobar que LA CHAMPUZA DE VIGO no tiene nada que ver con una rehabilitación de una zona histórica. ¿Qué hacer contra esta IGNORANCIA POLÍTICA?, es complicado, sobre todo cuando el torpe además es prepotente. Nada peor que un NAPOLEONCITO. Ahora, si realmente se quieren recuperar esas zonas, hay que quitar LA CHAMPUZA y volver a ejecutar las cosas bien. Esto supone doble gasto, difícil de realizar y de justificar. Por lo tanto el hacer chapuzas supone perder una oportunidad. Para ser Concejal de Cultura lo primero que deben exigir es CULTURA. Viendo la chapuza, que además cuesta una pasta, uno se lamenta y se pone a temblar al ver en las manos en las que estamos. La ignorancia y la torpeza son peligrosas, pero si van acompañadas de prepotencia, suponen la perversión del sistema democrático.

Marcos Andion dixo...

Puede que no todo se deba a incapacidad o ignorancia.

Anónimo dixo...

Anónimo, no seas iluso, la incultura se da por supuesta. De lo que se trata es de saber si existe corrupción, y si existe, denunciarla. La denuncia es un arma contra los corruptos.
Una gota en el océano es lo que os voy a contar a continuación:
El próximo lunes, en la Junta de Gobierno Local, quieren aprobar la compra de MOBILIARIO para la TENENCIA de alcaldía. Mejor dicho, los muebles ya están comprados, solo queda que se autorice el pago. ¿Sabeis el importe? Nada más, ni nada menos, que 42.974,50€ (Siete milloncetes de la antiguas pesetas). Dinero de todos los vigueses, dinero tuyo y mío. Esto me parece escandaloso. En primer lugar porque no estamos para despilfarros y segundo por lo exagerado de la cantidad. Esto deja corto a lo que paso con las famosas sillas en la Xunta. Todo parece indicar que hay gato encerrado. Veamos:
Si buscamos en catálogos de las mejores marcas y hacemos cuentas:
Dos sofás pongamos un máximo de 4000 euros.
Una mesita de centro 300 euros
Cuatro mesas 800 euros a doscientos cada una
12 sillas 1200 euros a cien euros cada una
Estanterias 2000 euros
En fin sumando, sumando, 8.300 euros.
Pongamos que costó el doble, se han quedado cosas en el tintero, destructor de papel, papeleras, un paragüero, vale, vale… el doble son 16.600 euros. Pero hasta llegar a los más de 42.000 euros falta mucho, pero mucho, mucho.
Otra irregularidad es que esto se compró sin seguir el procedimiento administrativo, la adquisición se realizó sin seguir las garantías que marca la Ley. En fin, se pidió y ahora hay que pagarlo, por eso lo de llevarlo como un reconocimiento extrajudicial de crédito.
Es increíble lo que está ocurriendo en la Tenencia de Alcaldía. No solamente se gasta una pasta en mobiliario, sino que también se gasta de forma alegal.
Otro día os contaré quien firma la factura.

Pablo Eifonso dixo...

Anónimo primeiro (sería conveniente, tal e como aconsellamos na ventá de comentarios que se puxera algún nome real ou ficticio para facilitar o debate), estou de acordo plenamente co que dis. Se se lé o PEPRI elaborado por Consultora Galega (que está accesible integramente na páxina Web do Concello de Vigo), nunha visión xeral semella un documento ben elaborado e completo. Gústame menos, se cadra, a resolución que se deu a algunha alegación, na que informan no que semella que máis favorable aos intereses do alegante cá os do Concello (caso da Unidade dotacional da Casa de Arias Taboada que vimos comentando en VB estes días baixo o título de "O pelotazo"). Pero no tocante ás actuacións no espazo público veñen ben definidas, singularizadas, con aparato gráfico xeneroso e ben fundamentadas, mesmo economicamente.
Por iso resulta, como ben dis, un derroche e unha oportunidade perdida que, nos tempos que corren, parece irrecuperable. Sobre todo porque, a base de seleccionar actuacións innecesarias, non se executaron as que o PEPRI entendía como críticas. Para máis, o novo Fondo Estatal para 2010 xa non permite actuacións de urbanización, co que a posibilidade de financiamento desas obras imprescindibles, vaise facer moi difícil.
O executado desta tacada no Casco Vello é todo un exemplo de mala práctica. Mala práctica na definición do programa de necesidades, pois ignorouse o xa existente elaborado concienzudamente por Consultora Galega. Mala práctica na selección do redactor dos proxectos (enxeñerías afeitas a tirar millas sen criterios de índole patrimonial, arquitectónica ou estética). Mala práctica na supervisión do proxecto, metido a calzador sen que interviñesen con liberdade os técnicos municipais especializados realmente en rehabilitación. Mala práctica na execución dos proxectos, cunha dirección de obra inadecuada para unha obra nun lugar tan sensible.
O resultado non aproba nin polos pelos o máis mínimo exame especializado: Chabacanería, chapuza, populismo barato, derroche de fondos públicos.
Otra cousa é o control financeiro destas actuacións, apremiadas por un Plan E que obriga a prazos de execución leoninos nun contorno fráxil que non admite présas. Supoño que os modificados serán astronómicos ou se quedarán nos sumideiros dunha mala execución no que o contratista, libre de control técnico, faría das súas.
Grazas pola túa aportación.

Vigoblog dixo...

Para Voltaire-Vigo
Novo aviso para que as intervencións se ateñan estrictamente ao tema proposto no post. Seguiremos borrando os comentarios se non se respecta esta e o resto das normas contidas no marco dereito de VB. De non facerse así, verémonos obrigados a banear ao que incumpra as normas deste blog.

Anónimo dixo...

soamente borrades os comentarios que son críticos con vós, os que non permanecen. Sodes uns manipuladores e tendenciosos.

23/11/09 21:40

Marcos Andion dixo...

A ver, Anónimo. Sé que no te vas a tomar el trabajo de comprobar que no es cierto lo que dices, por fácil que sea, pero me da igual.
Nosotros nos hemos tomado el trabajo de documentar todo lo que decimos, como podrás haber comprobado con horror por tu parte. Pero tú no aportas nada más que insultos.
Claro que, posiblemente, tampoco seas capaz de comprender ésto que te digo.
O sea que ya sabes, sigue por ese camino y verás tus comentarios disfrutando de la paz de las papeleras, que es su sitio más adecuado.
Debes saber que todo lo que siga por el camino que has emprendido está condenado al aparato de borrar.
Que seamos tolerantes con algunas salidas de tono no significa que nos vayamos a tragar todas.
En todo caso, sigue las instrucciones de tus superiores y no leas estos libelos, para que no empeore tu salud.
Si no tienes nada que aportar, que ya sé que no, prueba a dejarnos en paz y disfruta tú de ella.
En dos palabras: en el Ayuntamiento de Vigo hay motivos más que sobrados para sospechar corrupción o, en el más liviano de los casos, malversación de fondos públicos. Los datos, las pruebas y las opiniones están en lo que venimos publicando. Que tú no lo veas sólo habla de tu ignorancia o de tu mala fé.
Y asunto terminado, que no vamos a estar aquí compitiendo por ver quien mea más lejos. Ya sabes lo que hay.

Anónimo dixo...

Pero de que hechos hablais, lo que haceis es manipular la información a vuestro antojo. Los que conocemos los contenidos de los expedientes sabemos que falseais la información.

Pablo Eifonso dixo...

O sea, que, además de no ser capaz de dar un sólo argumento que contradiga lo que aquí se dice, por lo que se ve, estás implicado/a. Y además crees que somos tontos: el PEPRI Casco Vello es un expediente muy muy gordo que tu pareces desconocer (no debe ser de esos expedientes de los cuales conoces tan bien el contenido), pero que está al alcance de cualquiera en Internet. Te lo recomiendo: es una fuente municipal muy fiable (fíjate que hasta está aprobado por el Pleno de la Corporación y publicado!). No tienes más que contrastarlo con lo que se hace el el Casco Vello y alehop! te harás lector asiduo de Vigoblog,
Te lo pongo así en castellano, por si tu problema de comprensión es lingüístico y no meramente interesado,