IX ÉPOCA

14.11.09

Mani e post-mani


1 comentario:

Lara á cadea dixo...

Un apunte coa referencia da recente sentenza do supremo en Marín. No caso de Marín, utilizouse o plan especial -documento de ordenación urbanística- para planificar e sustentar unha ampliación do porto a base de recheos -iso lle correspondería a un plan de usos e a un plan de infraestruturas-. Ademais diso, nin o plan especial nin as obras que se fixeron tiveron os adecuados informes de impacto.
A sentenza do supremo é clara: as ampliacións portuarias debían estar reflectidas nun plan de usos PREVIO ao plan especial e, no momento no que se redactaron, ser sometidos a informe de impacto.

No caso de Vigo, non hai plan de usos -en Marín haino pero non contemplaba a ampliación- polo tanto todo o que se fai no porto dende 1992 é ilegal. O plan especial para o concello de Vigo -este si existe- non pode sustentar legalmente nin o recheo do Areal, nin o de Bouzas. Non hai ningún plan especial máis para ningún outro concello da ría, asi e todo as previsións de recheos son de 200.352 m2, con 32.881 deles en Rede Natura, e 1.270 prazas máis de amarre dependentes da APV: a prepotencia e impunidade da autoridade portuaria é total, a xustiza debera poñer con firmeza as cousas no seu lugar.

E outra cousa moi importante: a data de hoxe o necesario plan de usos debe pasar por avaliación ambiental estratéxica, é dicir, comezar o seu deseño tendo en conta o factor ambiental, as posibles alternativas e a participación cidadán.