IX ÉPOCA

1.9.11

Sobre as declaracións de López Chaves (R)

A asociación "A Ría Non Se Vende", remítenos, con rogo de publicación, a seguinte nota de prensa:

Desde a rede de colectivos “A Ría Non Se Vende” as palabras do novo presidente da Autoridade Portuaria de Vigo o señor López-Chaves parécenos lamentabeis, o único que indican é que, como é costume nesta institución, utilizará o seu cargo para defender os intereses das grandes empresas poñendo en perigo, cando se precise, a nosa ría.

Parécenos espeluznante que a saúde da ría de Vigo, un ecosistema fraxil, muito valioso e un dos mais produtivos do mundo, quede a disposición da produción da factoría PSA de Vigo. Unha vez máis estase agasallando cun bem público, fonte de recursos naturais a unha empresa privada. Empresa subvencionada repetidas veces con grandes cantidades de diñeiro público e que cando peche, ben porque quebra ou porque vai para outro pais, en busca de mao de obra barata, deixará unha ría totalmente estragada.

Non lles chegou com sepultar o banco de ameixa máis produtivo de toda a ría cun recheo de mais de un millón de m2, onde faenaban centos de mariñeiros, senon que están dispostos a amplia-lo todo o que faga falta se a Citroën lle convén.

O Señor López-Chaves fala de que non se farían recheos na ampliación das rampas de Bouzas e que agora din deixar en suspenso mentras Citroën non as reclama, mais no “Documento Inicial del Proyecto de Terminal Intermodal en Bouzas Nuevas Rampas ro-ro ”, sí ven especificado a realización de 420.000 m3 recheos, 650.000 m3 de escolleras e de 165.000 a 330.000 m3 de caixóns de formigón, e 180.000 a 300.000 m3 de dragados na Fase I e 250.000 m3 de caixóns de formigón e 390.000 m3 de dragados na fase II. A ampliación proxectada tería unha supreficie total de 71.500 m2.

Unha ampliación portuaria sexa mediante recheos ou mediante caixóns de formigón é un atentado ambiental, xa que altera a dinámica de correntes, perxudicando a todos os ecosistemas da ría. Por outra banda as obras de dragado poñen material contaminante en suspensión e/ou disolución que afectan aos seres vivos, podendo afectar á saúde das persoas que consuman produtos da ría, tamén enturbian o auga o que fai diminuir a produción primaria por merma da fotosíntese, repercutindo na produtividade xeral da ría. Ademais do forte impacto paisaxístico, que provocaría esta obra de levarse a cabo.

En canto á esplanada feita en Rande, destrozando o litoral nunha zona comprendida dentro do espacio natural protexido “Enseada de San Simón” incluído a nivel europeo na Rede Natura, despois de realizar a desfeita danse conta de que carece de conexións viarias adecuadas para o tráfico de vehículos pesados, e polo tanto que non vale para almacenar contentores. Unha vez mais se demostra a falta de previsión que ,sumado ó último fiasco dos silos de Bouzas onde se gastaron 23 millóns de euros para unhas impactantes edificacións que despois a mesma Citroen nunca utilizou, destapan a falla xeral de planeamento que sempre existiu no Porto de Vigo á hora de fazer obras, así como a falta de sensibilidade polo medio ambiente e a ecoloxía da ría.

Cambian os presidentes da Autoridade portuaria, mais a política agresiva sobre a ría é sempre a mesma, ampliar e volver a ampliar, nunca chega o espazo, para logo construir alí todo tipo de edificacións que nada teñen que ver coa actividade portuaria como centros comerciais, edificios administrativos, naves de industrias, campos de futbol, salas de exposicións.... Ou sexa conseguir solo barato destruindo a ría para especular con el.
(R)

1 comentario:

ribeira norte dixo...

Falta cultura cinematográfica, ecoloxísta, asociativa, reivindicativa...Parabéns á Ría Non Se Vende por manter a consciencia neste ambiente cloroformizado!!