IX ÉPOCA

20.1.07

BNG e PXOM, tempos aqueles

Así se manifestaba o portavoz do BNG, Pérez Castrillo durante o mandato como alcalde de Manuel Pérez (PP). Intervencións recollidas en actas dos Plenos do Concelllo de Vigo en 1996 e 1997. O asunto do que se trataba vai en maiúsculas, (as negritas son nosas):

AVANCE DE MODIFICACION PUNTUAL NUM. 7 DO PXOU NO AMBITO DO NUCLEO 11 11 SAMIL 2 A (PLANEAMENTO).

Pleno municipal do 08.02.96

Fala Pérez Castrillo no apartado de debate previo á votación

(...)
Vostedes están quedándose tan sós como se quedaron coa subida de impostos; daquela aínda os apoiaba D. Manuel Fraga e D. Mariano Rajoi, desta volta pois haberá que preguntarlles a ver se os apoian ou non. O único apoio que teñen na cidade é dun señor que é xerente --curiosamente e paradoxica ou sintomaticamente-- da asociación de promotores, é o único apoio, o Sr. Miguel Font que foi nestes últimos anos o maior axitador en contra do Plan Xeral aprobado no 93 e que dende a aprobación do Plan Xeral ven atacando sistematicamente este Plan. E este é o único apoio que teñen vostedes, en Samil, na Panificadora e nas modificación puntuais que vaian facer do Plan Xeral do 93 seguramente vai seguir sendo el o maior apoio que teñan. E entón eu preguntome: pois moito poder terá un só individuo para vostedes sentirse cubertos socialmente para facelo que van facer. Moito poder vai ter este señor para que vostedes representen en Vigo simplemente ó xerente da Asociación de Promotores, nin siquera a tódolos promotores, ó xerente e a un sector da asociación de promotores. Vostedes están abrindo un perigoso precedente, comentábamolo antes. Dende logo eu concordo con outras intervencións que aqui houbo no sentido de que esta é a primeira ficha do dominó, que se cadra agora vostedes teñen un interese tamén en que o aparcamento municipal de Samil xere algo de gañancia porque realmente aquelo está morto, non rentabiliza para o Concello, aquelo ben edificado ordenaría, sanearía e meteríanos no primeiro mundo en vez de meter coches; ó mellor tamén queren actuar sobre el. Sobre a revisión do PERI de Bouzas ó mellor tamén queren actuar sobre el e menos mal que está alguén alí en Bouzas, menos mal que afortunadamente aínda hai que veciños que se van opoñer a eso. Pero é un precedente perigoso porque vostedes queren converti-lo litoral vigués dende Teis áta Saians como un gran negocio para persoas concretas, e eso é unha caixa de Pandora que se abre e logo cando vostedes queiran pechala a ver se ó final van estar mesmo vostedes asustados do que alguén lles obrigou facer. E o mesmo pasa coa revisión do Plan Xeral do 93, ollo que ese tamén é o nucleo central e que seguramente haberá moita xente que teña moitos intereses económicos aí. Cuidado porque eu creo que estas cuestións se saben como empezan pero a ver se acaban como D. Manuel Soto coa adaptación do Plan do 90, a ver se outra vez volven facer bo pero pola negativa a outro alcalde, a ver se Pizarro se queda curto co tempo. E unha advertencia Sr. Alcalde, xa sabe que eu a nivel persoal incluso lle podo ter certo afecto, é un consello que lle dou, teña conta do que lle digo e non abra a caixa de Pandora non vaia ser que por estar mal aconsellado fíxese vostede a donde vai levar. A mín cónstame que se cadra vostede non quere ser parecido a ningún especulador, ó mellor equivócome e ó mellor vostede quere ser o alcalde e o representante deles.
En todo caso miren vostedes, para nós a alternativa pasaría por retirar esto agora, xa sei que non o van retirar que só van aceptar suxerencias, supoño que as suxerencias do Sr. Font, porque os veciños de Navia xa dixeron o que tiñan que dicir, os de Alcabre e algúns outros; entón supoño que as suxerencias serán a maiores do Sr. Font ou dalgúns promotores particulares pero, en todo caso, eu aínda confío en que vostedes non leven adiante este Avance, que nos poñamos a falar todos, primeiro de que queremos facer co litoral vigués, non dunha actuación concreta, volvamos de novo ó consenso do 93 sobre que hai que facer ou non facer no litoral vigués inmediatamente e estratéxicamente. Poñámonos de acordo porque todos queremos facer de Vigo algo que se poida vivir, que poida ser atractivo para os visitantes, podemos poñernos de acordo, poñámonos de acordo. Para nós dende logo a cuestión sería como obxectivo sería ampliar toda a zona do litoral, rexerar toda a zona do litorar, gañala para espacios libres, para espacios de lecer e de uso público e protéxelos dos especuladores. O Sr. Gil Sotres dí que non, que agora con esto xa os protexen dos especuladores, pois dígallo ós tres ou catro promotores que están alí. Vaiallo preguntar, ós propietarios desa zona se así favorece ó litoral ou non. Nós apostamos por consegui-la maior cesión posible en toda a liña da Av. de Samil, agás onde por razóns xa imposibles se poida facer, levando o máximo das edificacións ó fondo do ámbito e sempre con calquera variante da tipoloxía unifamiliar. Con eses tres ou catro promotores que son se cadra os maiores propietarios nese ámbito, pois mire eu creo que cos promotores non hai que ter moito diálogo democrático, ou entran polo aro ou non entran. O diálogo ten que ser coa sociedade, non cos promotores cando estes teñen unha visión especulativa das actuacións, e en todo caso, convencelos de que fagan negocio noutro lugar e non neste.AVANCE DA REVISION DO PLAN XERAL DE ORDENACION URBANA.
31.07.1997

Fala Pérez Castrillo no apartado de debate previo á votación:

(...)
Hoxe saen unhas declaracións do Sr. Font, o xerente da Asociación de Promotores e esa asociación está nas antípodas do que o BNG defende na revisión e sen embargo resumía cunha feliz frase as impresións que lle mereceron esas reunións da comisión de seguemento, unha frase incluso brillante para él: "O equipo de Goberno non sabemos se quere tortilla ou se quere paella, pero en todo caso, elixan o que elixan, parece que teñen claro que a paella vana facer sen arroz e a tortilla sen ovos". Fíxese vostede que estou nas antípodas do que pode defender APROIN no que é a revisión do Plan Xeral, ó que teñen manifestado alí, e dende logo coincidimos na valoración de que vostedes polo menos alí demostraron eso. Non sabemos se vostedes queren tortilla ou paella agora que dende logo a paella queren facela sen arroz e a tortilla sen ovos.

(...)
Conclúo dicíndolle que o Plan Xeral do 93 podería ter moitos defectos, pero voulle dicir unha cousa: vostede dicía que o Plan Xeral do 93 demostrou coas sentencias do Tribunal Superior de Xustiza que un plan de consenso non necesariamente é bo ou que pode ser malo. Un plan que non fomenta o consenso, un plan que non se basea no diálogo, na transparencia e no consenso, necesariamente é malo, por forza é malo e por forza non defende os intereses xerais.

No ano 1999, Pérez Castrillo foi proclamado alcalde de Vigo, posto que exerceu ata mediados do ano 2003. Parece que o poder exerce deteminadas influencias e, por exemplo, o Sr. Fonto pasou de estar nas antípodas a ser compañeiro de viaxe na planificación urbanística. Nono dubiden, o que cambiou, seguro, foi o Sr. Font.

15 comentarios:

Anónimo dixo...

Oh, as actas, as hemerotecas,... ahí vai unha "perla"...
FARO DE VIGO, 13 septiembre 2003: “EL PP SE OPONE A LA CONSTRUCCIÓN DE TORRES EN LA AVENIDA DE BEIRAMAR. Porro dice que no se puede crear una nueva barrera de edificios frente al litoral de la ciudad. El grupo municipal del Partido Popular se opondrá a que el nuevo Plan General contemple la posibilidad de construir edificios de hasta veinte plantas en la zona comprendida entre la calle Jacinto Benavente y la avenida de Beiramar.
Según el documento del Plan General, en esa zona se pretenden sustituir las actuales naves industriales por bloques de edificios, separados entre sí, con una altura máxima de veinte pisos. El Plan prevé que parte de las plusvalías que se generen por la construcción de los edificios se dediquen a financiar el traslado de las industrias existentes en la zona, en su mayoría relacionadas con el sector frigorífico. La reordenación se sustentaría en el tirón urbanístico que supondrá el futuro Auditorio de Casa Mar, en lo que se considera, por parte del equipo redactor del nuevo PGOM, un cambio total de la fisonomía de la ciudad en el entorno.
“No nos parece bien esa solución urbanística, porque se pretende crear una nueva barrera de edificios ante la línea que actualmente forman los inmuebles de Torrecedeira. Sería un nuevo obstáculo en la zona litoral”, manifestó la portavoz del grupo municipal del PP, Corina Porro.
Alturas
Porro puso este caso como un ejemplo de las discrepancias que, a priori, puede tener el Partido Popular sobre el planteamiento del nuevo Plan General de construir bloques en altura.
“En algunas zonas estamos de acuerdo, siempre que las torres sirvan para liberar espacio en superficie que se dedique a zonas verdes o de esparcimiento; pero no se debe acometer esta práctica como una norma general en el nuevo Plan. Habrá que discutir en qué lugares es conveniente hacerlo y en los que no sería bueno acometer este tipo de actuaciones”, insistió la portavoz del Partido Popular en el Concello…”.

Anónimo dixo...

la conclusión que saco después de leer los comentarios, es que estamos en la ciudad de los anfibios....
¡¡¡menudas metamorfosis!!!

Anónimo dixo...

Poderoso caballero, don dinero.

Anónimo dixo...

Facédelle caso ós políticos. Eles saben.

Anónimo dixo...

ellos saben los que nos conviene a los ciudadanos...
Solamente piensan en nosotros...

Anónimo dixo...

Ya en el 96 Miguel Font dando la barrila...

Anónimo dixo...

Todos esos que se nombran en esos artículos están más quemados que las fallas valencianas... Se parecen a ellas, también, en que lo que dicen son como los fuegos de artificio... Sus palabras, como los fuegos, duran lo que duran...
¿no se necesitan en esta ciudad nuevas ideas creibles?
Sus mentiras aburren..Les vendrían bien un poco de coherencia...

Anónimo dixo...

Otra comparación: con las cometas...van y vienen según el viento de las conveniencias las lleva...

Anónimo dixo...

No puede estar al vaivén del oleaje que convenga como una cáscara de nuez...
La ordenación de nuestro territorio es algo muy serio y definitivo...

Anónimo dixo...

Enhorabuena a la Xunta por su coraje. Muchísimos ciudadanos estamos de acuerdo con la modificación de ese desastroso plan

Anónimo dixo...

y por fin nos sentimos orgullosos de nuestras instituciones públicas
¡¡Ya iba siendo hora!!

Anónimo dixo...

Eu tamen ¡Síntome orgulloso das miñas Institucións Públicas!
Da gusto poder dicir isto. É un descanso...

Anónimo dixo...

¡e eu tamén!

Anónimo dixo...

Por fin cabe la esperanza en este maravilloso país
Felicidades a todos

Anónimo dixo...

Bueno, al menos con el BNG no se nos hundirá el "barco municipal" ya que el viceresponsable del BNG de Vigo es el que fuera presidente de la Plataforma Nunca Máis http://chuza.org/historia/o-presidente-de-nunca-mais-nomeado-numero-dous-do-bng-en-vigo/