IX ÉPOCA

11.9.13

ARQUITECTURAS COLECTIVAS en Alg-a Lab

hoy comienza, y hasta el día 14, en Valladares algo realmente interesante: ARQUITECTURAS COLECTIVAS. Los de Alg-a Laboratório nos convocan a todxs los que tengamos interés en ello con la siguiente proclama:

Carta aberta a colectivos

Entendemos o encontro anual da rede Arquitecturas Colectivas como unha oportunidade para tirar proveito das dinámicas e loitas dun numeroso grupo de persoas moi activas no eido da construción colaborativa do entorno, é por isto que pretendemos abrir o máximo posible o foco de atención das xornadas, co fin de potenciar a súa utilidade social.Atendendo ás capacidades e necesidades das persoas que participan ou poderian participar da rede, así como á necesidade de dar respostas á coxuntura socio­económica actual (cunha evidente necesidade de cambio de paradigma) plantexamos que o obxetivo do encontro xire ao redor da investigación e proposta de mecanismos para a emancipación vital (profesional, económica…) perseguindo a vida digna e respetuosa coa terra e as persoas...

Nuestras felicitaciones. ¡Éxitos!


Ningún comentario: