IX ÉPOCA

10.5.13

VIII ANIVERSARIO


Hai oito anos, exactamente no ano IV adC ( antes da Crise), saía a primeira entrada deste blog. Era unha afirmación - nos estamos aqui, na rede- e o comezo dun xogo coas palabras e coa realidade. 

1668 entradas despois seguimos aquí.Milleiros de palabras, fotografías e videos permanecen neste arquivo que conta un historia apegada a unha cidade e a un tempo. Atrevémonos a falar de case todo..

 
e pensamos que hai palabras que leva o vento pero tamén verdades como puños.

"Somos conscientes de que non hai nada novo baixo o sol e que semella que sobran espazos para opinar sobre calquera cousa, mais a nosa proposta é a da reflexión verbo da cidade -non só de Vigo- e, dende a cidade, verbo dos acontecementos cotiáns." (Da Declaración fundacional)

Seguimos.... 

 


Ningún comentario: