IX ÉPOCA

30.11.08

O destino dos 50 millóns

Aínda que sexa ao abeiro da famosa crise, debemos felicitarnos porque o goberno de España tomara a iniciativa de centrar na administración local un plan de choque para activar a economía e xerar emprego. Os concellos españois continúan a prestar infinidade de servizos imprescindibles para os cidadáns sen que nunca se solucione o histórico problema do seu financiamento. E isto a pesar de ser a administración con maior capacidade (canto menos en teoría) para acadar proximidade, eficacia e calidade en aqueles aspectos que se perciben como importantes para a vida cotiá das persoas.
A aportación global do goberno repartirase entre os concellos en función da súa poboación, da mesma maneira que se fixo, no seu día, cos fondos europeos do Plano Operativo Local, que deu lugar ao malgasto en Vigo no proxecto e construcción do malfadado Verbum, mentres noutros lugares empregábase en operacións de rexeneración urbana de calado.
Con esta proporcionalidade, e segundo vén de informar Abel Caballero, a Vigo corresponderíanlle a nada desestimable cantidade de cincoenta millóns de euros (case oito mil millóns e medio das vellas pesetas). Unha, en principio, boa nova. Infelizmente debemos ser precavidos se atendemos ás primeiras declaracións do alcalde e do vicealcalde: rapidamente, no consabido alarde de orixinalidade e pensamento profundo, indicaron que se empregarán en "humanizacións" (?) de rúas e barrios.

Coñecendo o que significa para estes personaxes esta palabra, podemos irnos horrorizando, pois conlevará, sen dúbida, o espallamento de obras difusas, de moi discutible pavimentación, colocoación a eiro de xardineiras, floripondios e mobiliario urbano da máis variada caste e co sello do "deseño" Corina do contorno da Alameda. Novamente porase en marcha a maquinaria "creativa" desenvolvida dende a sutilmente privatizada oficina municipal de proxectos, dirixida sen máis criterio có do máis elemental practicismo por un enxeñeiro industrial de limitada cultura urbana, aupado ao maior grao de decisión no organigrama municipal e que sobrevive coa súa "eficacia" obediente dende o goberno de Pérez Castrillo. Unha humanización que consiste en colocar o mesmo caro deseño en lousas de pedra e xardineiras con independenza das características e escala do contorno urbano no que se execute, e que resposta non a unha análise rigorosa do tecido urbano e da valoración da influencia da obra na xeración de calidade urbana integral, senon a unha mera pavimentación "lucida" en función dunha suposta rendabilidade eleitoral.
A total ausencia de proxectos que solucionen problemas reais da poboación e a ausencia completa dunha cultura do desenvolvemento e da rexeneración urbana na corporación municipal, a mediocrización dos recursos humanos do Concello pola promoción de persoal co exclusivo mérito da súa adhesión inquebrantable ao sitema PSOE-BNG, poden supoñer unha perigosa perda da oportunidade de empregar estes recursos económicos extraordinarios en sentar bases para a xeración de tecido urbano que sirva realmente para a mellora da calidade de vida no futuro incerto que nos espera.
O feito de ter desmantelado, primeiro, e "pseudoprivatizado" despois, o departamento municipal de Emprego, ao asignar a ese servizo persoal co único mérito da súa afinidade a UGT, sen formación específica nin experiencia, baixo o suposto mando dun incompetente Sántos Héctor, e de situar a fábrica de xestión e de ideas nunha empresa vinculada a este sindicato (Método) (que ten o mérito de haber realizado o proxecto que fixo que Vigo perdese o financiamento de Urban III para Teis), pode supoñer o destrago sen solución de continuidade, de fondos que expresamente van destinados, principalmente, á xeración de emprego.

Lonxe de investir na desordeada "humanización" que nos prometen, os fondos deben ir destinados a obras con alto valor engadido e que incidan directamente na mellora da calidade de vida da poboación a medio prazo, cubrindo os graves déficits que en materia de cultura, medioambiente ou educación ten a nosa cidade. Deberían estes fondos atender prioritariamente a paliar os graves problemas de saneameno que aínda persisten, á mellora dos procesos de reciclaxe e eliminación de resíduos (construíndo, por exemplo, dunha vez os puntos limpos que deberan estar en funcionamento dende hai anos), á construcción de equipamentos culturais de base que, como bibliotecas ou centros de recursos de barrio (Vigo conta cunha soa biblioteca pública!!!), sirvan para elevar o baixo nivel cultural da poboación. Deberían estes fondos servir para construir unha rede de Garderías Infantís para cubrir o gravísimo déficit que destes equipamentos para nenos de ata 3 anos ten Vigo. Deberan servir para a rehabilitación de espazos históricos de referencia e de alto valor simbólico, identitario e patrimonial que como a Alameda ou o Castro de Vigo, dormen na máis absoluta desidia e abandono. Debería servir para a reforma e mellora xeral dos equipamentos deportivos de base, culturais e educativos que están baixo xestión municipal e que, en xeral non cumpren nin os mínimos esixibles nunha cidade de 300.000 habitantes.

Non deben servir en ningún caso estes fondos para satisfacer as fáciles ocorrencias e compromisos electorais do bigoberno. Resulta patético escoitar, por exemplo, a Santiago Domínguez dicir que se empregarán para a rehabilitación de rúas e espazos públicos do Casco Vello, cando non é quen nin de saber como gastar razoablemente os millonarios orzamentos do Consorcio do Casco Vello. O bialcalde non lembra que só hai uns días prometeu utilizar cantidades millonarias nun inexplicable proxecto de facer un pase "aéreo" mediante funicular polo maltratado Casco Vello.

Moito nos tememos, sen embargo, que a premura que José Luis Zapatero esixe para este gasto, collerá ao goberno de Vigo sen ideas de interese que poñer sobre a mesa, sen proxectos esbozados ou elaborados que financiar e que, na mellor tradición trapalleira da cidade, presentarán infumables obras, a tanto o metro, para poñer beirarrúas de granito en canta rúa de barrio crean que lles pode reportar beneficio nas vindeiras eleccións. Nada que se pareza nin por asomo a engraxar algún proxecto real de cidade.

Unha vez máis pagaremos moi caro, se ninguén o remedia antes e pon a funcionar un plan integrado no que gastar ben este "regalo", a asfixiante ausencia dunha cultura urbana nos nosos gobernantes, a imprevisión e descoñecemento das auténticas necesidades, a ignorancia da que fan gala os chamados axentes sociais e o baixo nivel cultural que, en xeral, amosa a poboación desta cidade.

Esperemos que finalmente, trunfe a racionalidade e se estudien e caractericen con présa, pero con rigor, os déficits (iso que xa tiña que estar feito pero que non está) e se encarguen proxectos a empresas e técnicos con capacidade abonda para ver máis aló da cultura do asfaltismo, por máis que esta se disfrace agora do sempre popularmente resultón granito rústico en lousa ou lastro no medio do feísmo urbano.

24.11.08

Cantante

Sempre está ben corroborar as impresións propias. Soto é un cantante.
Coro Apóstol Santiago. Jesuítas, Vigo.


23.11.08

Te lo dije, ¿viste?Creo que voy a sugerir al Gran Oriente de la Logia Vigo-Centro que hagamos una sección con el epígrafe "Te lo dije, ¿viste?", a base de recopilar las entradas de VIGOBLOG con las premoniciones que hemos acertado.
Para empezar, me voy a agarrar a algo que parece clarísimo, que aún no se ha producido del todo pero que se producirá: No habrá emblemático auditorio. Se lo dije hace nueve meses y, tras el periodo de gestación, creo llegado el momento de asistir al parto del vaticinio.
El porqué de que vuelva con el asunto es que, tal y como van las cosas, no me creo que Sacyr o Caixanova estén para poner más tela en lo de Por tela. La primera anda tratando de vender casi todo lo que tiene porque debe casi 19.000 millones de euros, siete veces más de lo que vale la empresa en bolsa, y tiene que encontrar quien le dé billetes de curso legal (eso que se llama "líquido"), y la segunda porque, por muy bien que diga que le van las cosas, no tiene reparo en acudir a la tabla de salvación gubernamental que se le ha ofrecido a quienes tenían la pasta y ahora necesitan más para no tener que irse al paro como todos.
Si Luis del Rivero, el dueño de Sacyr, no da vendido lo de Itinere, aunque se lo pidan los del Fondo ese de "Citigroup" que dice que quiere comprar las autopistas, ni parece que logre deshacerse de su paquete en Repsol-YPF para juntar algunos cuartos, ya me dirán por qué querrá ponerse a gastar tela en una obra como la proyectada para dotarnos de otro "edificio emblemático" que nos ponga "en el mapa" de una puñetera vez.
Lo de Caixanova, pues tampoco lo veo muy claro yo, que es mucha tela para algo perfectamente prescindible.
O sea, que seguirán los "aplazamientos inexistentes" (para el caso de que alguien se crea lo que sigue diciendo Caballero, jurando por Lancelot du Lac, Ginebria, el king Arthur y Camelot entero, de que todo va según lo previsto), mientras parece haber caído un velo de silencio sobre el asunto de la parcelita de Beiramar. ¿Se han fijado de que desde hace algún tiempo no sale una línea ni una imagen en los medios locales sobre el fiasco del Auditorio? Alomojó es que el asunto "no es de actualidad" para quienes deciden qué se publica y qué no. Claro que los malintencionados de siempre andarán diciendo que nadie se quiere quedar sin su participación en el "fondo de reptiles" y el Caballero de la Imposible Figura ha mandado parar. No sé, no sé... O sí, ¿no?
La propuesta de Lorenzo Pardavila sobre qué hacer con la parcelita resultante de la demolición de Casa Mar podría ser una salida, a la espera de que nos sobrevenga lo de que algo cambie para que todo siga igual.

22.11.08

Fortaleza institucional

En tempos de crise, non hai nada como a fortaleza institucional.21.11.08

Happy birthday tu you

Cuando se llega a los 50 el cuerpo se va haciendo eco de las vicisitudes pasadas; la memoria se agudiza en busca del tiempo perdido; se aparecen ante nosotros los errores pasados, entremezclados con algunos felices recuerdos puntuales, y nos creemos que, con un poco de cuidado, podremos disfrutar de unos cuantos años más de sana existencia.
Pero los excesos de la juventud, la amenaza de una cierta decadencia física, la perspectiva de tener que dejar de fumar, o restringir la ingesta de esas cosas que siempre apreciamos pero que nos inundan de colesterol, acaban por amargarnos lo que debería ser el comienzo de una plenitud personal en la que lo pasado puede aplicarse al conocimiento de lo porvenir. Los más lúcidos saben que es, a partir de los 50, cuando la vida cobra un significado más real; cuando estamos en mejores condiciones para enfrentarnos a los próximos años, en la seguridad de que ya sabemos advertir las amenazas y podemos afinar mejor en el aprovechamiento de las oportunidades. Algo así como eso de que el diablo no es sabio por diablo sino por viejo.
Pero todo parece indicar que lo que debería ocurir con las personas raramente le sucede a las cosas que hacen las personas. Aunque el tango dice que veinte años no es nada, cincuenta tampoco es demasiado. Excepto para la industria de la automoción.
Este año, en que se cumplen 50 desde el nacimiento en Vigo de aquel hijo prematuro de "La Citroën", se va a celebrar con despidos camuflados en los alegres colores de unos envoltorios que se llaman "jubilación anticipada", "baja voluntaria" o ese subrepticio acrónimo llamado ERE (Expediente de Regulación de Empleo). Pero, se dulcifique como se dulcifique la expresión, el resultado es el mismo: gente a la calle y carga para los presupuestos del Estado.
Galbraith señalaba en "El crash del 29" que el desplome de la bolsa y la recesión consiguiente eran previamente conocidos por los economistas, periodistas y dirigentes políticos mucho antes de aquel "lunes negro". Pero nadie se atrevió a hacer de aguafiestas del "american dream", advirtiendo que el mercado de valores estaba traficando con humo, porque ello equivaldría a echar por tierra el "american way of life" basado en que todo es posible si en el país de las oportunidades uno aprovecha la que se le presenta.
¿Hay por aquí alguien que no sepa en qué dirección, económica y geográfica, se está moviendo desde hace años la industria automovilística? Yo creo que no. Sin embargo, nadie se atreve a dar la alerta para que lo posible nos coja preparados. Para mí que ya es tarde.
Con el relevo de Riera al frente de la factoría de Citroën en Vigo, me atreví a hablar de deslocalización, y crujieron las cuadernas de VIGOBLOG. Desde los que me llamaron derrotista, hasta los que afianzaron su ceguera con eso de que la mejor planta de producción de la multinacional francesa no podría cerrarse. Entre los comentarios a aquel post, cuya lectura recomiendo para hacerse una idea de lo que hay, hubo uno (o una) que, bajo el seudónimo de Chapela, lanzó una advertencia: "Adosados de Citroën, echen a correr", y ya ven.
Entonces dije que lo de la deslocalización no es un episodio puntual, sino un proceso que comienza con la reclamación de ayudas a los poderes públicos para que maquillen las cuentas de beneficios a base de subvenciones, desgravaciones y otras consideraciones, para iniciar, con regulaciones de empleo, paros técnicos y despidos, el final del camino.
Este es el curso natural, porque los fabricantes de automóviles no están pensando, lógicamente, en sus efectos sobre las economías locales (salvo que le sean favorables) sino en salvaguardar los beneficios económicos de su actividad. Y no hay ley que les impida coger los trastos que guardan en una "consigna" cara para trasladarlos a otra mucho más barata.
El designio de los fabricantes de automóviles, se mire desde donde se mire, es el de acercar la fabricación al mercado. Citroën llegó a Vigo, no sólo porque aquí se ofrecía una mano de obra mucho más barata que la francesa, sino porque en aquellos años se estaba dibujando el desarrollismo de los años 60, se perfilaba en el horizonte el "Plan Redia" que mejoró las carreteras y el despunte de una clase media hacía apetecible ponerle cerca un 2CV.
Eso es lo que está pasando ahora en países como China (cuarenta Españas en población de entonces), mientras que en Europa ya no caben más coches, por muchas autovías, vías de alta capacidad o corredores que se hagan.
Pero los que tienen la obligación de analizar la situación, los que cobran de todos nosotros por administrarnos los caudales y mejorar nuestro entorno, siguen empeñados en que no hay que anticiparse a nada. Siguen diciendo que aquí no va a pasar nada; que con los ajustes necesarios (que pagaremos todos) y un poco de suerte, aquí habrá Citroën para rato.
Se pueden imaginar lo contento que me pondría si el devenir próximo me demuestra que sólo soy un alarmista de esos que se dedican a los augurios catastróficos. Pero, aún en el mejor de los casos, ¿qué tendría de malo ir preparándose para un futuro aún más chungo que el presente?
Pues, ¡hala!, a ponerse a la faena de hacer otro Plan Estratégico que siga diciéndonos que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que el futuro será aún mejor.
Pero, en un alarde de imaginación "económico productiva", ya Touriño ha dispuesto que 10 millones de euros de todos se empleen en cubrir los créditos de parados para comprarse casa y/o coche, aunque no especifica marca ni modelo.
Está claro que "o falar non ten cancelas".
Pero la Zona Franca, sí.
Y, como lo cortés no quita lo valiente, ¡Felicidades en tu 50 aniversario!
Lo que no sé es cuánto nos va a costar el regalo de cumpleaños.

20.11.08

A triple xema


peninsula do morrazo,concello de moaña,parroquia de tirán.novembro de 2008...........e Mar de Ons quere retirar o barco...ó paraiso.

19.11.08

A triple A : Abel,Adolfo e Anxo

"En Vigo son unos brutos" (Adolfo Dominguez )
"Es inadmisible.No lo toleraré" ( Abel Caballero)
"silencio "(Anxo Quintana)
De paso,quedaria agradecidisima se alguén me pode explicar o uso que fai dos tempos verbais este alcalde de brutos.

13.11.08

Respostas á crise

Hai moitas respostas e non todas teñen cadeira en Washington.

10.11.08

Ponga un Rolls-Royce en su Vigo

Navegando por la red he podido enterarme de que un Rolls-Royce, modelo Phantom, con sólo 5.000 millas a cuestas, se puede comprar por algo así como unos 8 o 10 millones de pesetas. Cierto es que me coge en un mal momento, inmerso en esto de la crisis y con un cierto crecimiento negativo en lo que es mi liquidez, pero no me negarán ustedes que no es una ganga. Y seguí mirando, verdaderamente entusiasmado ante la posibilidad (remota, pero posibilidad) de deshacerme del viejo "Golf" y hacerme con un señor Rolls-Royce, aunque sólo sea para epatar al personal.
Hay a la venta un RR "Silver Spur Park", por 59.995 libras esterlinas (pongamos que unos 12 millones de pesetas), que considero ideal para el fin que se me acaba de ocurrir. Repasando la página del "Times on line" donde vienen las ofertas de coches pude comprobar que, entre 8 y 20 millones de pesetas, hay la tira de RR: Silver Dawn, Silver Shadow, Silver Spur Park, Corniche y hasta un Phantom limousine.
Antes de nada, echemos cuentas (en pesetas de antes, que nos entenderemos mejor): pongámosle una media de 15 millones de pesetas por cada RR de esa gama; si comprásemos 20, entre unos modelos y otros, la cosa se nos pondría en unos 300 millones de pesetas, que, ya metidos en gastos, podríamos elevar hasta los 500 por si las moscas, el papeleo, algún desplazamiento justificado o, simplemente, un caprichín.
Por otra parte, 5 millones de euros (sin contar con que al final será mucho más), vienen siendo algo así como unos 850 millones de las mismas pesetas de antes. Ahora, hacemos una sencilla resta, y 850 - 500 = 350.
¿Saben qué les digo? Pues que podríamos trasladar a los paseantes de O Berbés hasta la Praza do Rei en fabulosos Rolls-Royce y aún nos quedarían 350 millones de pesetas de los 5 millones de euros que piensan gastarse en lo del funicular. ¿Qué les parece? ¿Se ven ya a bordo del "peazo pepino" que engalana ese Casco Vello saneado como el de la foto, saludando ceremoniosamente desde detrás de los cristales tintados?
Pues, si me apuran, les diría que la jugada podría salirnos gratis, sin perjuicio de mantener la producción de comisiones normales en este tipo de asuntos, porque al cabo de un tiempo los RR se venden como roscas por no menos de lo que te costaron (algo así como lo que venía pasando antes con los pisos). El precio del viaje en este fastuoso funicular que propongo sería módico, naturalmente, con destino a menudencias de consumo y mantenimiento obligados.
O sea que ya está: con los 350 millones de pelas que nos sobran de la compra de la soberbia flota de RR, ponemos un pico para restaurar edificios y entornos del Casco Vello en lugar de tirarlos o dejar que se caigan, dejamos de seguir horadando Vigo como si fuéramos topos y nos ahorramos las obras del intinerario del funicular. Y ponemos definitivamente a Vigo en el mapamundi mundial. Ya veo los titulares en 14 idiomas: EN VIGO EL TRANSPORTE PUBLICO SE HACE EN ROLLS-ROYCE (o como se diga en los otros 13).
¡Qué pasa!

9.11.08

Sobre arquitectos famosos


Uns chamanlle "diferencial" . Outros envexa. A cuestión é ver como noutras terras os arquitectos famosos fan auténticas obras públicas, é decir, obras para usar e disfrutar polo público. Aquí preferimos a glorificación do poder (o de Fraga antes, agora o de A. Bugallo, coa Cidade da Cultura , o de Caballero coa Praza de Moneo ou o porto de Nouvel)


Cando promoverán as nosas autoridades obras como esta de Erik van Egeraat? É un instituto, simplemente un instituto. Vexo isto e éntrame un diferencial....Metal

A pancarta negro e vermello sobre saba branca. Sprai. Nada de finuras de lona de empresa de publicidade amiga con letras de plóter. Ningunha bandeira, ningún oco para aparentar ser máis. Ningún liberado encabezando a marcha. Metal ondulado sobre o asfalto.
Se cadra esta crise permita limpar algo o aire viciado das nosas rúas: tal vez alguén escoite o serio aviso de que non son tempos para o derroche, a incompetencia e a ostentación.
Tal vez sexa o momento da política, dos intereses xerais, do final dos oportunistas corruptos parasitando as institucións, os partidos, os sindicatos.
En todo caso, agora e mañán, será o tempo para xerar conciencia. Sen ela, todo se resumirá en contenedores queimados e dór sen esperanza.

7.11.08

Sube y baja


Bueno, vale, a la rampa del Centro Comercial A Laxe le vamos a añadir un funicular. Consideraciones sobre su oportunidad, idoneidad y necesidad aparte, se me ocurre ofrecerles un modelo magnífico para el nuevo ingenio que se nos propone, por si la solución adoptada resultase de la mejor idea posible.
A muy pocos kilómetros de Vigo, según se viaja hacia el sursureste, hay una ciudad portuguesa que a mí me encanta. Se trata de Braga. Si se cruza la ciudad se llega hasta un parque increíble en la cima de un monte, con el clásico templo barroco que ilustra la mayoría de las elevaciones del terreno en Portugal. El santuario, lugar de peregrinaje, se llama O Bom Jesus do Monte y se puede acceder a él en coche por una tortuosa y bien cuidada pista, pero también ascendiendo directamente en el "Elevador".
El "elevador" del Bom Jesus es un curiosísimo artefacto, cuyo uso recomiendo, que salva un desnivel de 116 metros en un trayecto de 274 metros, a una velocidad de, aproximadamente, 18 kms/h.
Pero lo más curioso de este ingenio construido en 1882 es que mantiene el sistema de funcionamiento original: está accionado por agua. Nada más. No es que tenga un motor de agua, sino que lo que hace que sus dos vagones con capacidad para 38 pasajeros suban y bajen es, sencillamente, la gravedad.
El funicular consta, como decía, de dos vagones, unidos por un cable de 38 mm. de grosor, que se sitúan uno arriba y otro abajo del trayecto. Los vagones tienen un gran depósito de agua debajo, que llenan del líquido que proporciona un regato procedente de un laguito (con sus barquitas y todo) situado en lo más alto del parque. Cuando el vagón superior está lleno de agua (y el inferior la ha vaciado), el operario libera el freno y el peso del agua resulta suficiente para que descienda, arrastrando hacia arriba al otro vagón. Cuando aquel llega abajo vacía su depósito en el cauce del regato que lo alimentó cuando estaba arriba y embarca a los pasajeros.
Para mí que ese sí que es desarrollo sostenible. Ni una gota de energía ajena a la que proporcionan las leyes de Newton se usa allí, y ni una gota de agua del regato se pierde. El vagón que sube vacío de agua, baja lleno por culpa de la fuerza de la gravedad o en su defecto, como decía el sargento aquel de la mili, por su propio peso. Y así lleva, subiendo y bajando, 126 años sin gastar ni un duro en electricidad, gasóleo o lo que sea.
Pero, acabo de caer en la cuenta de la pega que tiene esta idea que a mí me parece tan buena: no hay que gastarse mucho en ella. Y por aquí ya sabemos cómo y por qué se hacen las cosas.
Sea como sea, si tienen un par de horas libres para acercarse hasta Braga, les recomiendo una visita al Bom Jesus a bordo do "Elevador", que por la sinuosa carretera de acceso ya me imagino que lo habrán hecho. Si, de paso, invitan a Caballero y a Santidomínguez al paseo, miel sobre hojuelas. Aunque seguro que le ponen pegas, como hizo (lo juro) el finado de Agustín Arca cuando se dio un paseo por el Parque Güell, en Barcelona, y se dio cuenta de que faltaban bordillos de cemento o piedra para distinguir jardines de caminos.
Pero por aquí seguiremos descubriendo el Mediterráneo, a tanto el metro cuadrado de lámina de agua.
Menos mal que nos queda Portugal, querido Siniestro Julián.

6.11.08

Morrazo, ¡pobre Morrazo!

Me dirán ustedes que estoy pesadito con el tema, pero es lo que hay. Podría empezar con lo de que ya lo había dicho, y el caso es que lo haré.
Miren que se lo tengo dicho. Un vistazo a las etiquetas "Morrazo", "Playas" o "Medios de Transporte" (al final del post) podrán confirmarlo: el transporte marítimo entre las dos orillas de la ría de Vigo es el único sistema sostenible para la movilidad de personal entre las poblaciones de ambas márgenes; la carretera supone más destrucción del medio, más contaminación, más adrenalina de la mala para conductores y viajeros y más ingresos espurios para la concesionaria de la Autopista y para quienes, a sabiendas, han postergado el desarrollo del transporte marítimo en beneficio del asfaltismo-ladrillismo.
Ahora nos vemos abocados a repetir lo de siempre: que la empresa concesionaria no puede seguir soportando tanto abandono político y administrativo.
Cuando la Administración decidió eliminar del servicio a la empresa "Vapores de Pasaje" para sustituirla por "Mar de Ons" hubo ingenuos, o maliciosos, que se creyeron que el problema era la gestión del servicio, y cambiando de empresa se resolvía el problema. Había algunos que sabíamos que se continuaba por un camino falso. Y ahora nos sale el alcalde de Moaña con lo de que la empresa concesionaria "está empeñada en arruinar el servicio de transporte marítimo". ¿Y los moañeses han dado su confianza a este genio?
Ahora, como si de esas "empresas" financieras que han jugado con nuestros dineros se tratase, los iluminados de siempre vuelven a la carga con lo de que hay que subvencionar; es decir, que entre todos paguemos un servicio público que, por culpa de quienes nos gobiernan, se va al garete en beneficio de los comisionistas de siempre, los disfrutadores de concesiones de siempre, los especuladores del asfalto y del ladrillo de siempre.
Pero ni una sola línea para que, con muchísimo menos dinero del que nos gastamos en subvencionar el peaje de Rande, se atienda a las reales necesidades del servicio: más y mejor dotados puntos de atraque, organización intermodal del transporte (barco, autobús urbano y taxis coordinados) y comunicación global por toda la ría, playas incluidas.
Todas estas soluciones fueron presentadas, con estudios minuciosos, trabajos de campo exhaustivos y oferta de creación de puestos de trabajo no sólo estacionales, hace casi 30 años, ante las más altas instancias de la Administración gallega. El resultado, además del "rescate" de la concesión, fue el fraude de la "eliminación" del peaje, la puesta en servicio de la "navallada" esa del "Corredor do Morrazo", la constatación de lo que ya se sabía que iba a ocurrir (una vía insuficiente) para continuar por el camino equivocado y perpetrar la parida esa del desdoblamiento de la vía, y la otra parida del puente preconizado por ese "príncipe de los ingenios" empresariales apellidado Fernández Alvariño.
El caso es que o se hace lo que habría que haber hecho hace 40 años o asistiremos al óbito de los barcos de Cangas y a la ocupación obscena de todo O Morrazo por asfalto, urbanizaciones innecesarias como las de Massó y Aldán y millares de automóviles a los que dar cobijo en decenas de nuevos aparcamientos, nuevos paseos marítimos en playas como Nerga, Barra, Melide o Liméns bien festoneadas de bloques de apartamentos para los cortos veranos de por aquí. Porque seguir con la apuesta por el transporte por carretera nos llevará, inexorablemente, a lo que podríamos llamar "sanjenjización" (si, si, con jota de joder) de nuestro litoral.
Pero, como llevo dicho hasta la saciedad, nuestros políticos siguen cautivos de la importancia que tiene el dinero derivado de ofrecer contratos de mega estructuras viarias, que permitan el acceso de los coches particulares a las parcelitas de quienes sólo contemplan el paisaje en su condición de vivero de solares.
Sin paliativos: el transporte marítimo en la ría de Vigo es la única alternativa a un desarrollo sostenible que requiere, en estos tiempos de crisis, que alguien nos ahorre nuestros dineros en lugar de usarlos para resolver los problemas que siguen creando los especuladores, sean de terreno o de dinero.
Lo demás, mentiras interesadas son; lo diga Touriño, Quintana, Feijóo, Alvariño o el sursum corda.